Anonymní akcie ve Velké Británii definitivně zahajují svoji cestu ke konci

13. 01. 2014
Diskrétní vlastnictví

Velká Británie je na počátku dlouhodobého procesu, na jehož konci bude zrušení anonymních akcií na majitele a zavedení registru skutečných vlastníků.

13.1.2014

Velká Británie je na počátku dlouhodobého procesu, na jehož konci bude zrušení anonymních akcií na majitele a zavedení registru skutečných vlastníků. Je třeba upozornit, že zatím není celý proces detailně definován, není jasná podoba registru skutečných vlastníků, pravidel přístupu do něj a dalších klíčových informací.

Dle v současnosti relevantních informací bude zrušení anonymních akcií uzákoněno na počátku příštího roku. Poté nastane přechodné období v délce dvou let a definitivní zrušení je reálné v prvním až druhém kvartále roku 2016. Je však možné, že nebude možné, aby společnosti vystavovaly anonymní akcie.

V současnosti existuje silná opozice proti zpřístupnění registru veřejnosti, přičemž i britská vláda připouští možnost nezveřejnění informací o skutečném vlastníkovi, například pokud by došlo k ohrožení vlastníka. O jaké ohrožení se má jednat a jakým způsobem má být prokazováno není jasné. Očekáváme, že jasnější pozici britská vláda zaujme v lednu až únoru 2014.

Obecně anonymní akcie nejsou ve Velké Británii tak zásadní téma jako v České republice a není pravděpodobné, že dojde k nečekaným a neohlášeným změnám. Od legislativního řešení lze očekávat, že vlastníci společností s vydanými anonymními akciemi budou mít dostatek prostoru k uvedení společnosti do souladu s legislativou, případně k nalezení řešení zahrnujícího jinou jurisdikci.