Nejistota kolem britského Patent Boxu pokračuje

10. 01. 2014
Daňové plánování, Offshore

Britský Patent Boxu je zajímavý instrument využívaný od dubna 2013. Umožňuje za splnění určitých podmínek danit příjmy z patentů deseti procenty. Patent Boxu může využívat každá společnost mající příjmy z poskytování práv k patentu, která je povinná k dani z příjmů právnických osob ve Velké Británii.

10.1.2014

Britský Patent Boxu je zajímavý instrument využívaný od dubna 2013. Umožňuje za splnění určitých podmínek danit příjmy z patentů deseti procenty. Patent Boxu může využívat každá společnost mající příjmy z poskytování práv k patentu, která je povinná k dani z příjmů právnických osob ve Velké Británii.

Britský Patent Box se dostal do pozornosti Evropské komise. Ta se domnívala, že se jedná o škodlivou daňovou soutěž. Zasedání speciální skupiny však tuto teorii nepotvrdilo, a záležitost byla postoupena ECOFINu, který se jí bude dále zabývat. Výsledem zasedání ECOFINu může být schválení celého konceptu Patent Boxu, nařízení provedení určitých změn nebo v krajním případě může být Patent Box zakázán.

Patent Box má široké využití, které jej předurčuje jako vhodné řešení nejen pro technologické společnosti, ale teoreticky pro všechny společnosti využívající ve své obchodní činnosti duševní vlastnictví. Patent Boxu lze využít i při poskytnutí licencí k výrobnímu procesu, nebo pokud se jedná o službu, při jejímž vykonávání je užit patentovaný nástroj. V tomto případě je třeba vypočítat notional royalty.

Patent Box lze využít především při:

  • prodeji patentovaného produktu
  • prodeji licencí a práv
  • užití patentovaného produktu bez udělení povolení,
  • škody, pojištění a jiných kompenzací souvisejících s patentem.

Podmínky, které musí splnit patent, na který má být uplatněn Patent Box

Patent musí být udělen buď UK Intellectual Property Office, European Patent Office nebo v některé z následujících zemí: Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Maďarsko, Německo, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Švédsko. Další podmínkou je, že se daná společnost nebo jiná společnost ze skupiny výrazně podílela na vytváření nebo vývoji patentovaného vynálezu, nebo na produktu, ve kterém je patentovaný vynález implementován. Pokud chce společnost prodávat licence ke svému patentu k dalšímu vývoji, může využívat Patent Boxu v případě, že splní určité podmínky, například musí vlastnit práva k vývoji vynálezu.

Naše služby v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti