Od 1. 1. 2014 lze využívat SZDZ mezi Českou republikou a Panamou

08. 01. 2014
Daňové plánování, Offshore, Diskrétní vlastnictví

Smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi Českou republikou a Panamou vstoupila v platnost 25. 2. 2013 a od Nového roku ji budou moci české společnosti využívat.

8.1.2014

Smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi Českou republikou a Panamou vstoupila v platnost 25. 2. 2013 a od Nového roku ji budou moci české společnosti využívat. Smlouva uvaluje 10 % srážkovou daň na vyplácené dividendy. Osvobození úroků od daně bude možné za předpokladu, že se jedná o půjčku od vlády nebo jiné státní instituce, nebo od banky či finanční instituce vlastněné či ovládané státem, a to v případě, že je půjčka sjednána minimálně na 4 roky. V ostatních případech budou úroky z půjček bankám daněny 5% daní, v ostatních případech pak 10%. Licenční poplatky budou podléhat dani ve výši 10 %.

Tato smlouva otevírá pro české společnosti řadu příležitostí k využití této tradiční offshore jurisdikce. Do nynějška byla Panama využívána především v oblasti zajištění anonymity vlastnictví, případně v menší míře pro zahraniční obchod. Nyní získává daleko širší uplatnění i na poli mezinárodního daňového plánování. Této oblasti se budeme v roce 2014 věnovat v samotném obsáhlejším rozboru.

Naše služby v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti