Smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi Maltou a Lichtenštejnskem

20. 12. 2013
Daňové plánování, Offshore

27. 9. 2013 podepsala Malta a Lichtenštejnsko první smlouvu o zamezení dvojího zdanění a s ní související protokol.

20.12.2013

27. 9. 2013 podepsala Malta a Lichtenštejnsko první smlouvu o zamezení dvojího zdanění a s ní související protokol. Smlouva/protokol uděluje právo srážet daň z odchozích dividend, úroků a licenčních poplatků výhradně státu rezidence příjemce. Příjmy ze zcizení majetku, přijaté rezidentem druhého smluvního státu, mohou být zdaněny státem zdroje příjmu, a to v případě, že se jedná o příjem z prodeje akcií a příjemce obdrží přímo či nepřímo více než 50 % jejich hodnoty. Co se týče metody zamezení dvojího zdanění, Malta uplatňuje metodu prostého zápočtu, Lichtenštejnsko pak metodu vynětí s progresí, a pouze na některé položky metodu prostého zápočtu.

Naše služby v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti