EU vyšetřuje Gibraltarský režim korporátních daní

13. 12. 2013
Daňové plánování, Offshore

Evropská komise zahájila vyšetřování nového gibraltarského režimu korporátních daní, aby zjistila, jestli neporušuje pravidla státní podpory Evropské unie.

13.12.2013

Evropská komise zahájila vyšetřování nového gibraltarského režimu korporátních daní, aby zjistila, jestli neporušuje pravidla státní podpory Evropské unie. Vyšetřování se zaměří na firemní osvobození od daně pro pasivní příjem, na autorské honoráře a úroky. Podrobnosti o probíhajícím šetření budou zveřejněny na stránkách Komise v rejstříku státních podpor pod číslem případu SA.34914. 

Britské zámořské území zavedlo nový daňový režim v roce 2010. To zdaňuje všechny příjmy plynoucí z nebo vzniklé v Gibraltaru, ale uděluje výjimku pro pasivní příjem bez ohledu na to, kde se nachází zdroj příjmu. Šetření Komise je reakcí na stížnost ze Španělska v červnu 2012 s tím, že v Gibraltaru daňový režim poskytuje výhodu "offshore" společnostem.

Naše služby v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti