Lucembursko schvaluje sérii daňových dohod s klíčovými partnerskými státy

02. 12. 2013
Daňové plánování, Diskrétní vlastnictví

Při nedávném zasedání schválila lucemburská Rada guvernérů sérii daňových dohod a podpořila návrh zákona k článku 8 směrnice Rady Evropy o správní pomoci v daňových věcech (2011/16/EU).

2.12.2013

Rada schválila daňové smlouvy se Saúdskou Arábií, Guernsey, Jersey, ostrovem Man a Českou republikou, jakož i protokoly upravující stávající daňové dohody s Dánskem a Slovinskem. Cílem dohod je zabránit dvojímu zdanění a posílení bilaterálních ekonomických vztahů. Všechny dohody jsou založeny na základě pravidel OECD pro automatickou výměnu informací. Rada guvernérů dále odsouhlasila návrh právních předpisů k článku 8 směrnice Rady Evropy týkající se správní spolupráce a zajištění automatické a povinné výměny informací pro pět konkrétních kategorií příjmu a majetku (příjmy ze zaměstnání, tantiémy, produkty životního pojištění, důchody a vlastnictví a příjmy z nemovitého majetku). Článek stanoví, že příslušný orgán členského státu EU, je povinen sdílet systematicky a bez předchozí žádosti informace týkající se osob s bydlištěm v jiném členském státě Evropské unie za zdaňovací období od 1. ledna 2014, pokud má tyto informace k dispozici.

Naše služby v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti