Švýcarská akciová společnost

21. 05. 2010
Daňové plánování, Offshore, Ochrana majetku, Diskrétní vlastnictví, Onshore

Málokdo si dnes již uvědomuje, že většina podílů Baťova koncernu mimo území tehdejšího Československa byla v držení dvou švýcarských akciových společností. Je to jeden z hlavních důvodů, proč byl Baťům znárodněn „pouze“ majetek na území tehdejší ČSR a koncern v zahraničí mohl přežít jak světovou válku, tak poválečné události. A stejně jako v minulosti tak i nyní jsou švýcarské akciové společnosti zajímavým nástrojem i pro tuzemské podnikatele.

21.5.2010, AKONTinfo 2/2010

Baťův koncern není zdaleka jedinou nadnárodní společností, jež má své sídlo na území Švýcarské konfederace. Působení firem, jako například Amgen, BiogeIdec, Burger King, Metro Holding, Siemens Building Technologies, nebo Petroplus, je důsledkem několika faktorů charakterizujících tuto alpskou zemi: stabilní právní systém opírající se o přímou demokracii a suverenitu kantonů a obcí, jež jinde ve světě dnes těžko nalezneme, striktní neutralita, zajišťující již od 19. století optimální rámec prosperity a měnové stability. Díky konzervativní fiskální politiceojedinělému daňovému systému jsou frank a švýcarské banky bezpečným přístavem investorů nejen v dobách krizí a válek. Mezinárodní propojení a silná exportní orientace učinila z konfederace jednoho z nejdůležitějších obchodních partnerů EU, USA a řady jiných ekonomických mocností. Výše uvedené faktory a mnoho dalších, jako třeba vyspělá infrastruktura, jazyková a vzdělanostní vybavenost obyvatelstva, stabilní bankovní systém atd., jsou důvodem, proč se Švýcarsko i začátkem 21. století nachází na 2. místě Offshore Investment Survey v počtu registrovaných společností.

Je nasnadě, že řada dnes obdobně úspěšných zemí postavila v poválečném období základy svých ekonomik na výše uvedených principech a poučila se z některých chyb. Přesto si Švýcarsko udrželo své čelné postavení a posiluje jej i díky změnám v politice OECD směrem k onshorovým firmám. Ve světle událostí posledního desetiletí získávají dávné přednosti země ve středu Evropy, jako ochrana majetku jedince, politická kontinuita a stabilita státu, spolu se stálou a jasnou vizí jeho daňového a právního systému, nový lesk a aktuálnost obsahu. Celosvětový ústup od politiky daňo-vých rájů bez daní a návrat k politice solidní stability a rozumných podmínek existence a rozvoje firem a jedinců dovoluje, že společnosti, registrované v zemi helvétského kříže, jsou opět a stále více celosvětově využívány jako holdingové společnosti, mezinárodní obchodní společnosti, společnosti obchodující s pohledávkami či financující své dceřiné společnosti z centra a jiné.

Není bez zajímavosti, že obě akciové společnosti, založené Baťou ve třicátých letech 20. století, fungují dodnes a stále slouží stejným cílům: m.j. ochraně investic, anonymitě vlastníka a převodu majetku na příští generace.

Michal Pechr, Honestus Family Office AG, Zurich, Švýcarsko

Naše služby a řešení v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti

Z nabízených řešení pro Vás vybíráme