Malta podepsala smlouvu o zamezení dvojího zdanění s Tureckem

29. 11. 2013
Daňové plánování, Offshore

Smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi Maltou a Tureckem vstoupí v platnost 1. 1. 2014.

29.11.2013

Smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi Maltou a Tureckem vstoupí v platnost 1. 1. 2014. Smlouva zahrnuje 10% srážkovou daň na dividendy vyplácené tureckou společností maltské společnosti, ve které vlastní alespoň 25 % akcií. Ve všech ostatních případech bude použita maximální srážková daň ve výši 15 %. V souladu s podmínkami smlouvy nebude Malta danit dividendy vyplácené maltskou společností turecké společnosti. Maximální turecká srážková daň 10 % se bude vztahovat na úroky vyplácené tureckým rezidentem maltskému rezidentovi.

Naše služby v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti