Novela zákona o DPH s účinností od ledna 2015

05. 01. 2015
Daňové plánování, České a slovenské společnosti, DPH

Během roku 2014 předložilo ministerstvo financí návrhy novel zákona o DPH, které nabyly účinnosti od 1. ledna 2015.

5.1.2015

1. Změny při stanovení místa plnění v případě telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytovaných služeb

 Již platný zákon 196/2014 Sb., který obsahuje změny při stanovení místa plnění v případě telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytovaných služeb osobě nepovinné k dani. Z pohledu DPH budou uvedené služby bez rozdílu zdaňovány v místě příjemce služby.

Poskytovatel z EU i mimo EU, který poskytuje některou z uvedených služeb a jehož zákazníky jsou koneční spotřebitelé usazení v členském státě EU, bude mít povinnost odvádět DPH z dotčených služeb v jednotlivých členských státech usazení jeho koncových zákazníků.

2. Zavedení druhé snížené sazby daně ve výši 10%, kterou podepsal prezident ČR v listopadu 2014. Sazba se má vztahovat na knihy, kojeneckou výživu a léky včetně veterinárních léčiv. Nově Poslanecká sněmovna schválila i zařazení surovin pro výrobu bezlepkových a nízko bílkovinných potravin.

Od zavedení již dříve schválené jednotné sazby DPH 17,5% bylo upuštěno.

3. Rozšířené uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti 

Třetí novela obsahuje velké množství technických změn. Jde mimo jiné o rozšířené uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti u tuzemských zdanitelných plnění uvedených v příloze č. 6 k zákonu o DPH. Od 1. ledna 2015 se režim přenesení daňové povinnosti uplatní např. u tohoto zboží a služeb:

  • Mobilní telefony, herní konzole, tablety, laptopy
  • Surové či polozpracované kovy, včetně drahých kovů
  • Povolenky na emise skleníkových plynů
  • Integrované obvody

Režim přenesení daňové povinnosti zůstává nadále zachován u dodání zlata, šrotu a odpadu dle přílohy zákona o DPH a u stavebních prací.

4. Změny DPH u nemovitostí 

Pokud příslušná novela projde legislativním procesem, dojde po pouhém roce k dalším změnám v uplatnění DPH u nemovitostí. Nově by od DPH měl být osvobozen převod pozemku, který netvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí a současně není stavebním pozemkem.

 5. Změny v počítání obratu

Do výpočtu obratu pro účely vzniku plátcovství DPH se za předpokladu schválení příslušné novely vrátí nájem nemovitých věcí dle § 56a ZDPH. Dle přechodných ustanovení se při výpočtu obratu za kalendářní měsíce roku 2014 nájem započítávat nebude. Zároveň zůstává v platnosti limit obratu pro registraci ve výši 1 000 000 Kč za předchozích nejvýše 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Od plánovaného snížení na 750 000 Kč bylo upuštěno.

 6. Rozšíření kritérií nespolehlivého plátce, snížení limitu pro ručení za DPH při platbě na neveřejný účet

Již říjnu 2014 byla zpřísněna pravidla vzhledem k institutu nespolehlivého plátce. Za nespolehlivého je označen i ten plátce DPH, který je účelově nekontaktní, opakovaně nedodržuje lhůty pro povinná podání, dluží státu na DPH více než půl milionu korun déle než tři měsíce a správce daně mu musel opakovaně stanovit daň podle pomůcek.

Od 1. ledna 2015 k tomu přibude ještě další zpřísnění, které postihne zejména společnosti sídlící na virtuálních adresách.

Zpřísnění se dočkal také limit pro ručení za DPH neodvedenou dodavatelem v případě platby na nezveřejněný tuzemský bankovní účet dodavatele. Limit je snížen ze 750 000 Kč na 540 000 Kč.

Naše služby v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti