Podpis dohody o výměně informací v daňových záležitostech s Monackým knížectvím

31. 10. 2014
Daňové plánování

Předmětem dohody, která byla podepsána v srpnu, je výměna informací vztahující se k vybraným daním stanoveným právními řády smluvních stran.

31.10.2014

Předmětem dohody, která byla podepsána v srpnu, je výměna informací vztahující se k vybraným daním stanoveným právními řády smluvních stran. Přínosem dohody je možnost dožádání příslušného orgánu smluvního státu o veškeré informace potřebné ke správnému zjištění, stanovení a zajištění úhrady daní. Jedná se o další účinný nástroj, díky kterému je kožné prověřit, jestli je příjem nebo majetek českých daňových subjektů řádně zdaněn.

Naše služby v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti