DPH - Zvláštní režim jednoho správního místa u služeb televizního vysílání, telekomunikačních a elektronicky poskytovaných

06. 11. 2014
Offshore, České a slovenské společnosti, DPH

S účinností od 1. ledna 2015 se mění některá pravidla pro určení místa plnění u poskytování telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronických služeb.

27.10.2014

S účinností od 1. ledna 2015 se mění některá pravidla pro určení místa plnění u poskytování telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronických služeb.

Z pohledu DPH budou uvedené služby bez rozdílu vždy zdaňovány v místě příjemce služby. Poskytovatel z EU i mimo EU, který poskytuje některou z výše uvedených služeb a jehož zákazníky jsou koneční spotřebitelé z členských států EU, bude mít povinnost odvádět DPH z dotčených služeb v jednotlivých členských státech usazení jeho koncových zákazníků.

Poskytovatelé budou mít možnost se zaregistrovat do zvláštního režimu jednoho správního místa, tzv. mini-one stop shopu. Prostřednictvím tohoto daňového portálu, kam se lze zaregistrovat od 1. 10. 2014, může na jednom místě podávat daňová přiznání a platit daň ze všech služeb, kterých se tento režim týká.