Nizozemský správce daně už nebude automaticky upozorňovat na nutnost podání přiznání k DPH

25. 11. 2013
Daňové plánování, Onshore

Nizozemští daňoví poplatníci musí podávat přiznání k dani z přidané hodnoty v elektronické podobě.

25.11.2013

V současné době funguje systém tak, že poplatník obdrží od správce daně upomínku, aby věděl, že má přiznání podat, a zároveň obdrží formulář, na základě kterého může DPH zaplatit. Od Nového roku však bude systém automatického zasílání upomínek a formuláře zrušen - pokud by si poplatník chtěl nadále nechávat zasílat upomínky, musí se registrovat na stránkách daňové správy. Od roku 2014 bude stávající systém nahrazen jednorázovým zasláním seznamu s DPH obdobími a lhůtami pro podání přiznání a zaplacení daně.

Naše služby a řešení v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti

Z nabízených řešení pro Vás vybíráme