Případová studie: Image silné mezinárodní skupiny

12. 05. 2014
Offshore, Onshore, Mezinárodní image

Pokud klient dojde k situaci, kdy mu česká akciová společnost neposkytuje u zahraničních partnerů dostatečně silnou image, lze jako řešení zvolit zahraniční společnost. Nizozemské, britské, švýcarské nebo americké společnosti se těší vysoké míře prestiže. Důvodem je, že zejména zahraniční obchodní partneři vnímají tyto země jako vstřícné k podnikání a se silnou kulturou vymahatelnosti práva. Nové evropské země, včetně České republiky a Slovenska takovouto image bohužel postrádají.

Silné image se dosahuje nejen umístěním společnosti na prestižní adresu v respektované zemi, ale také vhodným způsobem výkaznictví a dalšími nástroji vytvářejícími image důvěryhodné mezinárodní skupiny.

Řešení umožňuje:

  • Vytvořit silnou a respektovanou mezinárodní skupinu
  • Opřít se o stabilní zahraniční legislativu
  • Naplňovat respektované zahraniční požadavky na audit, výkaznictví apod.

Je třeba zvážit:

  • Jaké další cíle má struktura plnit, vytváření struktury pouze kvůli image je velmi nákladné

Z nabízených řešení pro Vás vybíráme