Určení místa plnění u poskytnutí služeb na Kypru

20. 11. 2013
Daňové plánování, Onshore

Na konci srpna 2013 vydal kyperský správce daně oběžník, ve kterém specifikuje místo plnění u určitých služeb dodaných daňovým poplatníkům sídlícím na Kypru.

20.11.2013

Na konci srpna 2013 vydal kyperský správce daně oběžník, ve kterém specifikuje místo plnění u určitých služeb dodaných daňovým poplatníkům sídlícím na Kypru. V oběžníku je uvedeno základní pravidlo při určení místa plnění u poskytování služeb – místem plnění je země, ve které má příjemce služby své sídlo nebo stálou provozovnu. Dále je zde zdůrazněno, že služby, které jsou přímo spojeny s osobami usídlenými na Kypru, jsou považovány za služby poskytnuté té dané osobě, a to bez ohledu na to, jestli jiná osoba, usídlená mimo území Kypru, dala k tomuto poskytnutí instrukce a služba jí byla vyfakturována. Poskytnutí následujících služeb by tedy mělo být vždy považováno za zdanitelné na Kypru:

  • Auditorské služby,
  • vedení účetnictví a účetní služby,
  • služby nominee jednatelů a tajemníků,
  • administrativní služby související s podáním daňového a DPH přiznání,
  • poskytování registrované adresy atd.

Na rozdíl od výše vyjmenovaných služeb, u služeb nominee akcionáře, poradenských a konzultačních služeb, a služeb spojených s registrací společností u Obchodního rejstříku se místo plnění určuje dle základního pravidla, služby jsou tedy zdanitelné v místě sídla nebo stálé provozovny příjemce služby.

Naše služby a řešení v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti

Z nabízených řešení pro Vás vybíráme