Evropská komise zhodnotila daňové změny v členských státech EU v roce 2013

18. 11. 2013
Daňové plánování, Offshore

V říjnu 2013 vydala Evropská komise každoroční přehled o daňových změnách v členských státech Evropské unie, ve kterém analyzuje daňovou politiku jednotlivých států za uplynulých 12 měsíců.

18.11.2013

V říjnu 2013 vydala Evropská komise každoroční přehled o daňových změnách v členských státech Evropské unie, ve kterém analyzuje daňovou politiku jednotlivých států za uplynulých 12 měsíců. V oblasti DPH zpráva zmiňuje následující změny:

  • Belgie, Estonsko, Litva, Lucembursko, Portugalsko a Polsko v uplynulých 12 měsících rozšířily použití standardní daňové sazby, zatímco Švédsko naopak rozšířilo užití sazby snížené.
  • Daňový základ rozšířilo 7 evropských států (např. Slovensko). Evropská komise doporučuje Belgii, Velké Británii a Lucembursku učinit totéž.
  • Zpráva rovněž upozorňuje na fakt, že Řecko, Španělsko, Itálie, Litva, Portugalsko a Velká Británie vybírají na DPH mnohem méně než je průměr v EU-28. Evropská komise tedy těmto zemím doporučuje, aby restrukturalizovaly svůj systém DPH či zintenzivnily spolupráci v oblasti sdílení daňových informací.

Přehled o daňových změnách v členských státech EU také vychvaluje pokrok ve sdílení daňových informací a boji proti únikům v oblasti DPH. Například Česká republika zavedla institut nespolehlivého plátce, Slovensko začalo preferovat elektronické platby nad platbami v hotovosti, Velká Británie zase podnikla kroky k eliminaci daňových úniků prostřednictvím offshore zemí.

Naše služby v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti