Případová studie: Holding řešící právní ochranu a udržení majetku

12. 05. 2014
Offshore, Ochrana majetku, Onshore, Mezinárodní holding

Diverzifikace podnikatelských i právních rizik a ochrana majetku před těmito riziky je jedním z nejčastějších způsobů využití mezinárodních struktur. Lze zajistit silnou právní ochranu pro movitý majetek, nemovitosti i duševní vlastnictví. Zejména ochrana duševního vlastnictví jejich přenesením na zahraniční společnosti poskytuje značné výhody při optimalizaci daňové povinnosti.

Typickým řešením diverzifikujícím riziko ztráty majetku je jeho rozdělení pod větší množství právnických osob, typicky nevykonávajících žádnou jinou činnost. Společnosti jsou dále děleny podle rizik, která podstupují a dle toho zapojovány do složitějších struktur.

Řešení umožňuje:

  • Ochránit majetek před podnikatelskými a právními riziky
  • Zajistit nakládání a převody majetku v jiném než českém právním prostředí
  • Zejména při využití patentů, licencí a ochranných známek nastávají výrazné daňově pozitivní efekty

Je třeba zvážit:

  • Reálná rizika a zvolit adekvátní možnost ochrany
  • Rizika většinou nelze zcela eliminovat

Z nabízených řešení pro Vás vybíráme