Zlaté dno daňových rajov

09. 02. 2001
Daňové plánování, Offshore, Bankovnictví

Článek o problematice offshore ve významném slovenském ekonomickém týdenníku.

09. únor 2001, Profit

Boj proti offshore bankovníctvu začala OECD trochu neskoro. Dohoda bude ťažká.

Vznik globálneho trhu pred zhruba desaťročím spôsobil, že špinavé peniaze dnes dosiahli troj- až štvornásobne vyšší objem, ako sú valutové rezervy všetkých centrálnych bánk sveta spolu. Vysoké daňové zaťaženie núti čoraz viac firiem hžadať si cesty, ako ho legálnou cestou znížiť. Jednou z nich je zakladanie firiem a spoločností v tzv. offshore centrách, čo sú teritóriá, ktoré uplatňujú špeciálny daňový režim. K najznámejším patria karibské ostrovné štáty. Oblúbené sú aj krajiny v Juhovýchodnej Ázii. Výhody daňových rajov sú natožko lákavé, že napríklad na Kajmaních ostrovoch sídli 570 bánk, v ktorých si klienti uložili 500 miliárd USD. Na Bermudách má svoje základne 40% poisťovacích spoločností sveta. Britské Panenské ostrovy užahčujú založenie firmy do tej miery, že základnú charakteristiku spoločnosti pri registrácii firmy akceptujú miestne úrady aj v čínštine a mongolčine. Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) považuje za daňový raj režim, ktorý v snahe prilákať na svoje územie investorov vytvára najpriaznivejšie daňové predpisy. Investori tohto druhu však v offshore zónach neuskutočnia žiadnu aktivitu. Benevolencia krajín považovaných za daňové raje tak vo vežkej miere umožňuje daňové úniky z ostatných štátov sveta. Existenciu daňových rajov OECD dlho diskrétne prehliadala. Popri vplyve Švajčiarska za to môže aj princíp svornosti vnútri tejto organizácie. V dôsledku neho Vežká Británia do poslednej chvíle odďažovala zapísanie ostrova Man na čiernu listinu. Rovnako Kanada do poslednej chvíle obhajovala čistotu štátikov z ostrovov Svätá Lucie a Svätý Krištof, ktoré v OECD zastupuje. Vznik offshore bankovníctva bol prejavom ekonomického liberalizmu, snažiaceho sa vytvárať trhové prostredie medzi štátmi s vysokým daňovým zaťažením s úsilím nútiť ich k jeho znižovaniu. Lákavá možnosť však nezostala nepovšimnutá organizovaným zločinom. Prostredníctvom skrytých filiálok využívajú offshore bankovníctvo aj najprestížnejšie bankové ústavy sveta. Hlavným motorom ťaženia proti daňovým rajom je Európska únia, ktorá v tomto zmysle urobila zásadný obrat. Jej tlak na podniknutie konkrétnych opatrení je väčší ako kedykožvek predtým. Hlavnou príčinou je vývoj situácie v 90-tych rokoch. Krehkú rovnováhu existujúcu pred rokom 1989 rozmetal vpád mafií z východnej Európy. Ide predovšetkým o ruské a kosovsko-albánske skupiny. Po vypraní "petrodolárov" v 70-tych rokoch a nemalých pokladov zvrhnutých afrických diktátorov, zaujali dnes v praní špinavých peňazí bezkonkurenčne vedúce postavenie zisky z obchodu s drogami a z podvodných privatizácií v strednej a východnej Európe. Pred rokom dala OECD všetkým krajinám so značkou daňových rajov lehotu, aby do 31.6. 2001 uskutočnili reformy daňových systémov. Z niektorých náznakov bolo zrejmé, OECD chcela zvýhodniť tie, ktoré by prejavili ochotu spolupracovať pri výmene informácií o bankových kontách. Dobrá vôža nenachádza odozvu. Januárová dvojdňová schôdzka predsedov vlád krajín označovaných za daňové raje s predstavitežmi OECD v metropole Barbadosu Bridgetowne sa niesla v znamení ostrej výmeny názorov. Zástupcovia OECD kritizovali tieto zväčša nepatrné ostrovy a malé štáty za to, že umožňujú nekontrolovaným bankovým tajomstvom a vežkorysou daňovou sústavou medzinárodné pranie špinavých peňazí s daňovými únikmi hospodársky vyspelých štátov.

Málo nádejí

Prezident Karibskej rozvojovej banky Neville Nichols označil kritiku OECD za zlý žart. Podža neho chce táto organizácia zničiť malé a zranitežné ekonomiky. Ďalší predstavitelia 33 krajín a teritórií, ktoré sú na pranieri OECD, namietajú, že ide o hrubé zasahovanie do ich zvrchovanosti. Ekonómovia z USA a OECD však namietali, že v daňových rajoch prepiera svoje peniaze ruská mafia, kolumbijskí drogoví baróni a ďalšie zločinecké organizácie prostredníctvom fingovaných firiem. Argumenty tohto druhu predstavitelia daňových rajov odmietali oveža ťažšie. Výhody daňových rajov však využívajú aj legálne podniky. Pomocou rôznych medzinárodných organizácií a fondov v týchto teritóriách maximalizujú svoje zisky. "Ak sa preukáže, že pranie špinavých peňazí je problém, potom ho nechceme. Ak je OECD presvedčená, že ide o reálny problém, budeme spolupracovať na jeho riešení", povedal premiér Grenady Keith Mitchell. Zároveň však dodal, že stanovisko OECD nesmie pripomínať ťažké kladivo, ktoré bije do hláv offshore zón.

Aká-taká dohoda

Predstavitelia krajín OECD sa napokon 10.1.2001 dohodli s lídrami skupiny štátov označovaných ako daňové raje na podmienkach spolupráce. V dohžadnom čase založia pracovnú skupinu, úlohou ktorej bude nájsť cestu, ako reformovať finančné a firemné režimy v krajinách, do ktorých pre daňové výhody smerujú podozrivé peniaze. Hospodársky vyspelé štáty požadujú, aby 33 krajín z čiernej listiny OECD reformami svojich daňových systémov prispelo k potlačeniu medzinárodných daňových únikov a prania špinavých peňazí. OECD požaduje, aby oblasti daňových rajov, ktoré podža analýz amerických finančných odborníkov ukrývajú pred daňovými úradmi vyspelých štátov približne 5 bil. USD, zmenili zákony o bankovom tajomstve a prijali ďalšie opatrenia. Podža expertov OECD bude potrebné zvýšenie transparentnosti režimov na zakladanie firiem, odovzdávanie informácií daňovým úradom v krajinách bydliska a zrušenie privilégií pre cudzincov. Predstavitelia OECD si uvedomujú, že problém nevyriešia zo dňa na deň. Preto v Barbadose navrhli prijať harmonogram spoločných akcií do kou 2005. Do budúceho roku by krajiny daňových rajov mali odstrániť najškodlivejšie praktiky. Do konca roku 2003 by tieto krajiny a teritóriá mali spolupracovať s úradmi krajín, ktoré vyšetrujú daňové zločiny. Do konca roku 2005 by medzi účastníkmi dohody mala platiť účinná výmena informácií o všetkých daňových záležitostiach. Medzi 33 krajinami a teritóriami, ktoré sú na čiernej listine OECD, nie sú len štáty z karibskej oblasti, Latinskej Ameriky, či Ázie, ale tiež šestica "Európanov". Okrem Gibraltáru a ostrovov Guernsey a Jersey, ktoré sú pod britskou správou, patrí medzi daňové raje aj Andorra, Monako a najmä Lichtenštajnsko. Jeho banky, ktoré sú v rukách kniežacieho rodu, ukrývajú podža odhadov od 30- do 80-tisíc účtov zahraničných občanov.

Zoznam daňových rajov

Andorra, Anguilla, Antigua a Barbuda, Aruba, Bahamy, Bahrajn, Barbados, Belize, Britské Panenské ostrovy, Cookove ostrovy, Dominikánska republika, Gibraltár, Grenada, Guernsey, Man, Jersey, Libéria, Lichtenštajnsko, Marschallove ostrovy, Maurícius, Monako, Montserrat, Nauru, Holandské Antily, Niue, Panama, Samoa, Seychely, Sv. Lucie, Sv. Krištof, Sv. Vincent, Tonga, Turks a Caicos, Panenské ostrovy, Vanuatu.

Naše služby v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti