Nový britský finanční zákon schválen Dolní sněmovnou

22. 08. 2013
Daňové plánování, Onshore, Mezinárodní holding

Nový britský finanční zákon Finance Bill 2013, který mj. obsahuje snížení daně z příjmů právnických osob na 21 % s platností od 1. 4. 2014 a na 20 % od 1. 4. 2015, byl v červenci schválen Dolní sněmovnou Spojeného království.

22.8.2013

Nový britský finanční zákon Finance Bill 2013, který mj. obsahuje snížení daně z příjmů právnických osob na 21 % s platností od 1. 4. 2014 a na 20 % od 1. 4. 2015, byl v červenci schválen Dolní sněmovnou Spojeného království. Nyní byl zákon předán ke schválení do Sněmovny lordů, kde již nemůže být upraven. Datum schválení zákona Dolní sněmovnou (2. 7. 2013) je důležité především pro společnosti, které připravují své účetní výkazy dle britských standardů GAAP nebo mezinárodních účetních standardů IFRS.

Společnosti z Velké Británie jsou ve velké oblibě využívány i místními podnikateli, a to díky jejich vynikající image a velice příznivé daňové legislativě. Jsou efektivním nástrojem daňové optimalizace zejména u příjmů plynoucích z obchodování na mezinárodních trzích se zbožím a službami. Snížení nominální sazby daně nepokládáme za zásadní při navrhování optimalizačních struktur se zapojením britských společností, nicméně v časech, kdy jsou patrné tendence ke zvyšování zdanění prakticky v celé Evropské unii, je tento krok britské vlády pozitivní. A to nejen symbolicky, ale také pro domácí podnikatele.

Naše služby a řešení v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti

Z nabízených řešení pro Vás vybíráme