Růst zájmu o evropské společnosti

05. 08. 2008
Daňové plánování, Offshore, Onshore, Mezinárodní image

Možnost výběru země sídla firmy, možnost zemi sídla v průběhu podnikání měnit a nejprestižnější právní forma podnikání, kterou lze v současné době v Evropě založit, jsou hlavní motivy podnikatelů k založení evropské společnosti (Societas Europaea – SE).

AKONTinfo 2/2008

Možnost výběru země sídla firmy, možnost zemi sídla v průběhu podnikání měnit a nejprestižnější právní forma podnikání, kterou lze v současné době v Evropě založit, jsou hlavní motivy podnikatelů k založení evropské společnosti (Societas Europaea – SE).

První evropská společnost v České republice byla založena v květnu loňského roku. Za prvních osm měsíců této formy podnikání v ČR, tedy do konce roku 2007, u nás bylo těchto firem založeno 20. Ve srovnatelném období roku 2008 to byl víc než dvojnásobek. Celkem je dnes v České republice založeno 63 evropských společností, místem vzniku už zdaleka není pouze Praha, ale už i Brno či Ostrava. Evropské společnosti se od ostatních forem podnikání liší způsobem založení, vymezením působnosti a způsobem řízení.
Česká republika je dosud jedinou evropskou zemí, kde je možné odkoupit ready-made SE založenou na klíč. Na důvody rostoucího zájmu o tento typ firem odpovídá v rozhovoru pro AKONTinfo Petr Mála, ředitel Společnosti Online, která je největším prodejcem evropských společností v ČR.

Jaký je rozdíl mezi evropskou společností a ostatními, řekněme tradičními, modely podnikání?
Nejzásadnějším rozdílem a také nejčastější motivací k pořízení evropské společnosti patří možnost výběru země sídla takové firmy při jejím založení, ale hlavně také možnost zemi sídla v průběhu podnikání měnit. Sídlo se přitom může nacházet v kterémkoli z členských států EU resp. Evropského hospodářského prostoru, což nabízí podnikateli možnost např. daňové optimalizace. Evropská společnost se od běžně používaných forem podnikání liší způsobem založení a vlastního řízení. Vyhledávanou je také proto, že jde o nejprestižnější právní formu podnikání, kterou lze v současné době v Evropě založit.

V čem může být pro firmu výhodné měnit sídlo své firmy napříč Evropskou unií?

Podle aktuálního podnikatelského záměru může firma zareagovat přesunem sídla do státu Unie, kde jsou pro ni v konkrétním případě výhodnější daňové podmínky. Ve chvíli, kdy se zaměří na další komoditu, může sídlo opět měnit. Vyžaduje to samozřejmě určitou míru plánování, vzhledem k tomu, že změna sídla zabere nějaký čas, a proto by podnikatel měl myslet na takovéto věci vždy s dostatečným časovým předstihem.

Co dalšího motivuje české firmy k zakládání evropských společností?
Nejde pouze o vyhledávání výhodnějšího daňového zatížení, ale je to také celkový stav podnikatelské legislativy, úroveň právních jistot a množství administrativy, informační povinnosti společností vůči státu apod. Tyto výhody jsou pro české firmy o to více atraktivnější jako celek. Spolu s možností libovolného přesunu sídla firmy jde už o dostatečně lukrativní investici. Evropská společnost umožňuje také značnou úsporu nákladů na správu a řízení, SE si může zvolit tzv. monistický systém řízení, kdy společnost řídí pouze jeden statutární orgán (minimálně dvoučlenný), kterým je správní rada. Běžná akciová společnost přitom musí mít povinně představenstvo a dozorčí radu.

Jak využívají čeští podnikatelé možnost zakoupení ready-made SE, tedy již založené evropské společnosti?
V loňském roce byla z celkových 20 založených evropských společností jedna třetina koupena ready-made. Letos jich je 42 %. Důvod pro rostoucí zájem je prostý. Založit evropskou společnost je značně komplikované, i mezi právníky je dosud jen hrstka těch, kteří mají s tímto procesem vlastní zkušenost. Pro firmy bývá také těžko dostupné i plnění existence nadnárodního prvku při vzniku evropské společnosti, což je jedna z podmínek právních předpisů EU.

Je založení SE nákladnou investicí?
Evropská společnost rozhodně není levnou záležitostí, její založení vyžaduje prostředky ve výši desítek tisíc eur na složení základního kapitálu. Toto je ale u tzv. ready-made společností už ošetřeno zakladatelem těchto firem.
Příležitosti ke změně formy podnikání či založení nové evropské společnosti již využila řada významných evropských i českých společností. K nejznámějším případům patří loňská transformace světoznámého koncernu PORSCHE, který zvolil právě tuto právní formu podnikání, z tuzemských společností je to například FINEP SE.

Naše služby a řešení v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti

Z nabízených řešení pro Vás vybíráme