Změna ve zdaňování příjmů z dluhopisů a pokladničních poukázek od 1. 7. 2013

30. 06. 2013
Daňové plánování, Offshore, České a slovenské společnosti

Příjmy daňových nerezidentů z dluhopisů a pokladničních poukázek, které jsou vypláceny slovenskými daňovými rezidenty a slovenskými stálými provozovnami daňových nerezidentů se již nebudou považovat za příjmy zdanitelné na Slovensku.

30.6.2013

Novela zákona má zvýšit atraktivitu domácích dluhopisů na zahraničních trzích a posílit pozici podnikatelských subjektů při žádosti o úvěry.

Jedná se o obdobné znění Zákona o daních z příjmů, jaké známe v České republice, konkrétně v §19, odst. 1, písm. i). Novela zákona umožní slovenským společnostem, které vydávají dluhopisy doma, nebo v zahraničí, vyplácet investorům úrokové platby vypočtené podle diskontní sazby bez aplikace daně vybírané srážkou. Tyto úroky jsou současně daňově uznatelným nákladem vyplácejícího. Riziko aplikace daně vybírané srážkou je eliminováno nezávisle na jurisdikci, ve které příjemce sídlí.

Naše služby v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti