Nejistota právního i daňového prostředí stále roste

05. 11. 2012
Daňové plánování, Offshore, Ochrana majetku

Česká republika a Slovensko jsou už 20 let samostatné země, ale v řadě pro podnikatele ne zrovna přátelských aspektů, se vydávají stejným směrem.

5.11.2012, AKONTinfo 2012

Česká republika a Slovensko jsou už 20 let samostatné země, ale v řadě pro podnikatele ne zrovna přátelských aspektů, se vydávají stejným směrem. Ke zvyšování daní, zpřísňování kontrol a stále větší nepřehlednosti a složitosti daňového i právního systému. Oba státy dělají maximum proto, aby navýšily příjmy, a k soukromým firmám často přistupují jako k nekonečnému zdroji peněz. S každým přitvrzením ze strany státu vzrůstá počet podnikatelů, kteří ke svým záměrům využívají zahraniční společnosti a snižují tak nejen právní rizika plynoucí z podnikání, ale také svoji daňovou povinnost. Na Slovensku bylo ke konci prvního pololetí 2012 ze zahraničí ovládáno 3 208 společností, v Česku ke stejnému datu 12 046.

Právě na téma využití mezinárodního prvku v podnikání se zaměřuje konference nazvaná Zahraniční společnosti – nástroj právní ochrany majetku a daňové optimalizace, která proběhne 29. Listopadu v Praze.

Úvod konference je věnován především daňovým novinkám a překvapením, které nás nejspíš od roku 2013 čekají. Slovo nejspíš je důležité, protože ani v době redakční uzávěrky nebylo jasné, jaké daně budou v Česku působící podnikatelé platit. Odborníci z oblasti práva Vás upozorní na nejistoty, které přináší domácí legislativa a na rizika, do nichž je možné se kvůli nejednoznačným a často si protiřečícím zákonům dostat.

Významným tématem konference je mezinárodní daňová optimalizace. Tato zcela legální a legitimní oblast posilující konkurenceschopnost každé společnosti je někdy nezasvěcenou veřejností vnímána stejnou optikou jako daňový únik. Přitom optimalizaci daňové povinnosti využívají bez výjimky všechny globální světové korporace. Právě na možnosti legální daňové optimalizace, kdy firma odvede pouze to, co ze zákona skutečně musí, se zaměří další blok přednášek. Klíčové bude načrtnutí hranice mezi daňovou optimalizací a zneužitím zákona. V návaznosti na toto téma se dozvíte, jaké techniky daňové optimalizace se v dnešním globálním světě s velkým úspěchem používají a jak je využít pro posílení vlastního businessu.

Přesto, že daňová optimalizace bývá tématem nejožehavějším, zejména s přibývající nejasností v zákonech je na prvním místě zájmu slovenských i českých podnikatelů ochrana už vytvořeného majetku. Podnikatelé zcela logicky upřednostňují ochranu už získaného majetku, který nechtějí žádným způsobem ohrozit. Právě zásahy státu a nejednoznačnost mnohých zákonů však ukazují, že investice v ČR a na Slovensku rozhodně nemusejí patřit k těm nejbezpečnějším. Z tohoto důvodů dává stále větší množství vlastníků přednost investicím prostřednictvím zahraničních společností. Spoléhají se na to, že v případě kontrol se úřady chovají k zahraničnímu vlastníkovi s větším respektem, než domácí firmě. Tento přístup je patrný zejména u daňových kontrol, kde úředníci mají radost spíše z toho, že něco našli, než že svoji daňovou povinnost plníte na výbornou.

V poslední době také výrazně roste využitelnost Spojených arabských emirátů, zejména pak emirátu Ras al-Khaimah a ostrova Mauricius. Tyto země volí přesně opačný přístup než vlády ČR a Slovenska. Podnikatele lákají daňovými pobídkami, které z těchto destinací tvoří skutečné daňové ráje. Řada odborníků poukazuje na to, že Spojené arabské emiráty mohou do budoucna pro země EU být stejně důležitou offshore destinací jako se staly Bermudy pro firmy z USA.

Posledním klíčovým tématem konference je situace ohledně bankovního tajemství v alpských zemích, zejména ve Švýcarsku a Rakousku. Důvěra ve švýcarské bankovnictví byla v poslední době otřesena a někteří klienti, zejména z USA, se rozhodli využít jiných zemí, například Singapuru. Pro svoji geografickou blízkost a mimořádně vysoký standard služeb však zůstávají alpské země nejpřirozenějším bezpečným přístavem pro podnikatele z regionu střední a východní Evropy. Přímo od jednoho z vysoce postavených rakouských privátních bankéřů, Martina Wachtera z privátní LGT Bank se dozvíte, jakým způsobem jsou chráněny důvěrné informace o klientech.

Věříme, že pestrá nabídka témat v kombinaci se špičkovými přednášejícími Vás osloví.

Naše služby v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti