Daňový ráj: diskrétní přístav pro české boháče

29. 05. 2007
Offshore, Diskrétní vlastnictví, Mezinárodní holding, České a slovenské společnosti

Exkluzivní dvojstrana z Hospodářských novin o problematice daňových rájů připravená ve spolupráci redakce HN a společnosti Akont.

 29.5.2007, HN, Jiří Nádoba (HN) a ing. Michal Friedberger (Akont)

Koncepce offshore podnikání

Extravagantní vousatý miliardář Richard Branson, známý mimo jiné díky svým dobrodružstvím v balónu, má své impérium značky Virgin rozděleno na bezmála tři stovky společností registrovaných po celém světě. Po zeměkouli se volně přelévá jeho jmění dosahující skoro čtyř miliard dolarů. Z toho velká část je uložena v daňových rájích - územích, která si zakládají na vstřícném přístupu k byznysu a lákají k sobě bohaté lidi na nízké daně a diskrétní prostředí.

Branson se svou slabostí k těmto offshore-centrům spíš chlubí, než že by ji tajil jako něco nemravného. "Kdybychom to tak nedělali, Virgin by dnes byla poloviční," prohlásil. Doma v Anglii občas poslouží jako symbol boháče, na něhož jsou berní úředníci krátcí, a proto šlapou po menších rybách. Ale žádný exil nepotřebuje. Královna ho dokonce pasovala na sira.

Vyděláte milion?

Kdy má smysl o daňovém ráji uvažovat? Váš podnik by se měl zabývat mezinárodní činností, která ročně vynáší aspoň milion korun hrubého zisku. Ale lepší je milionů víc, aspoň pět. Zapojit do svého byznysu offshorové centrum totiž něco stojí. Musíte něčím zaplatit daňové poradce i provoz offshorových struktur, což vyjde na jednotky, či spíše desítky tisíc eur ročně.

V daňových rájích mají dnes světoví boháči uloženo pět až sedm bilionů dolarů, napsal letos týdeník Economist. Jak v Česku narůstá počet bohatých lidí i velikost jejich firem a majetku, je víc slyšet o daňových rájích i v tuzemsku.

Když Zdeněk Bakala kupoval ostravské doly, v obchodu se angažovala jedna firma z Kajmanských ostrovů a druhá z Kypru. Na ten chce své firmy stěhovat také další z českých miliardářů, Karel Komárek. Mostecká uhelná je rozdělena mezi kyperskou a nizozemskou firmu. V Nizozemsku se sbíhá i organizační schéma skupiny PPF.

Americký senátor Carl Levin, podle něhož offshorová centra "vyhlásila válku počestným americkým daňovým poplatníkům", odhadl, že Spojené státy kvůli existenci daňových rájů přicházejí ročně o 70 miliard dolarů. Česká ekonomika je přibližně stokrát menší, takže v přepočtu na domácí poměry jde o 15 miliard korun.

Jiný, také spíše orientační údaj lze najít v platební bilanci, podle níž třetina českých investic směřujících do zahraničí putuje do zemí, které lze mezi daňové ráje zahrnout, včetně Nizozemska.

Úředníci chtějí vysvětlení

Kdo chce na daních ušetřit, musí mít pro finanční úřad připravenou přesvědčivou obhajobu.

"Česko nepředstavuje výjimku a problematika využívání daňových rájů jejími rezidenty samozřejmě problém představuje," uvádí Dana Trezziová, náměstkyně ministra financí. Podle ní jde o globální téma, se kterým se lze nejlépe vypořádat na půdě EU nebo OECD.

Čeští berní úředníci se mohou opřít o paragrafy, jejichž smyslem je přimět nadnárodní podniky k tomu, aby zisk vytvořený v Česku byl zde také zdaněn. Výsledek závisí na individuálním posouzení úředníka: toho je potřeba uklidnit a přesvědčit.

"Jakékoli neobvyklé transakce se společnostmi vzniklými v daňových rájích jsou českými správci daně velmi pozorně posuzovány," varuje Trezziová.


K čemu jsou "offshory"? 10 rad pro začátečníky

29.5.2007 HN, ing. Michal Friedberger, Akont

Když je řeč o zapojení zahraničních společností do podnikání, tento krok bývá nejčastěji spojován se snahou snížit zaplacené daně.

To je ale jen jeden z motivů. K čemu všemu mohou offshorové společnosti sloužit?

1. Anonymita vlastnictví

Využívá se v případě, kdy podnikatel nechce, aby bylo možné na obchodním rejstříku veřejně dohledat jméno vlastníka. Založí si zahraniční společnost, která vlastní jeho českou společnost. Vhodné jsou pro tento účel především Seychelly, Panama nebo anglické společnosti, u nichž je téměř nemožné zjistit informace o vlastnících.

2. Ochrana majetku

Ochrana majetku znamená především oddělení majetku od podnikání. Majetek (nemovitosti, stroje, licnece, atd.) je vlastněn samostatnou "majetkovou" společností, zatímco obchod probíhá přes jinou společnost. Obchodnímu riziku je tak vystavena pouze společnost bez majetku. Je důležité si uvědomit, že toto řešení je nutné realizovat včas, nikoli až ve chvíli hrozícího konkurzu. To by přineslo pouze problémy.

3. Holdingové struktury

Holdingové uspořádání se dá velmi zjednodušeně popsat jako situace, kdy jedna společnost (zpravidla zahraniční) vlastní podíl v jedné nebo několika dceřinných společnostech. Základní výhodou holdingových společností je osvobození příjmů z prodeje podílů ve společnostech a přijatých dividend od zdanění. Tyto finanční prostředky se dále využívají na investiční akce.

4. Financování investičních projektů

Zahraniční společnosti lze také efektivně využít pro financování investic, často se jedná o developerské projekty. Funkčním předpokladem takového financování je příznivější systém zdanění přijatých úroků v zahraniční společnosti a daňová uznatelnost úrokových nákladů na straně dlužníka.

5. Smlouvy o ochraně investic

Někteří podnikatelé využívají zahraniční společnosti především proto, aby ochránili své investice v České republice. V případě, že investuje do ČR zahraniční společnost, vztahují se na ni mezinárodní smlouvy o ochraně investic, které investorovi zaručují korektní přístup ze strany českých úřadů. Tyto smlouvy výrazně omezují riziko na straně investora, neboť pokud dojde k poškození investice, může podnikatel žalovat Českou republiku na základě smlouvy o ochraně investic.

6. Obchod s CP

Zahraniční společnosti, především z oblasti karibských ostrovů, se hojně využívají pro obchod s cennými papíry na americké burze. Systém paušálního zdanění těchto společností zaručuje, že zisky realizované při obchodu s cennými papíry nebudou podléhat zdanění.

7. Obchod se zbožím

Významnou oblastí daňového plánování je mezinárodní obchod se zbožím. Výběr vhodné společnosti závisí především na místě, kde obchod probíhá. Při nákupu zboží v Asii se využívají například hongkongské společnosti, které nepodléhají zdanění. Při obchodu v rámci EU lze využít společností registrovaných na Maltě nebo Kypru. Zde dojde ke zdanění zisků daňovou sazbou kolem 5 - 10 %.

8. Internetová kasina, sázkové kanceláře.

Provozování internetových kasin a sázkových kanceláří je všude na světě regulovanou činností, ke které obchodní společnost potřebuje získat speciální licenci. Získání této licence je ve většině zemí EU velice složité a někde až nemožné - zákonem zakázané. Zájemci o předmětnou činnost se tedy obracejí k zemím, kde lze tyto licence získat za podstatně jednodušších podmínek - například na Kostarice, nebo v Panamě.

9. Přesunutí společnosti mimo ČR

Přesídlit společnost do jiného státu EU umožňuje nová forma podnikání tzv. Evropská společnost (SE). Výhody, které takové přesunutí zahrnuje, v podstatě kopírují všechny prvky daňového plánování. Uveďme především využití nižších sazeb daně, speciálních režimů osvobození v cílovém státě nebo také únik z dosahu lokálních (českých) úřadů. Pokud se česká společnost přesídlí například na Kypr, bude platit pouze 10% daň z příjmu a prodeje podílů v dceřinných společnostech bude mít osvobozeny. Tato skutečnost je již významnou motivací k zformování moderní Evropské společnosti a dalším důvodem je pochopitelně i perfektní image Evropské společnosti.

10. Další možnosti využití offshore společností

Výše uvedený výčet zdaleka není kompletním přehledem využití zahraničních společností. Zahraniční společnosti lze využít na celou řadu dalších obchodů. Například na obchody s pohledávkami, vlastnictví know-how či licencí. V zahraniční (např. Lichtenštejnsku) lze také jednodušším způsobem založit investiční fond, nebo kaptivní pojišťovnu.

Při přípravě a plánování vhodné struktury je vždy nutné mít na paměti všechny zákonná omezení vyplývající jak z českých tak zahraničních zákonů. V případě nerespektování tohoto pravidla může dojít k porušení zákona a místo toho, aby si podnikatel pomohl, situaci si velmi zkomplikuje.


Co hledat v Evropě a zbytku světa?

29.5.2007 HN, ing. Michal Friedberger, Akont

Společnosti v rámci Evropy

Nizozemsko
Tradiční země pro zakládání holdingových společností. Vysoká prestiž zde založených společností ve světě. Přijaté dividendy a zisky z prodeje podílů jsou osvobozeny od zdanění.

Lucembursko
Holdingové společnosti určené především pro financování společností v rámci skupiny.

Lichtenštejsko
Umožňuje založit investiční fondy (s licencí platnou v celé EU) s mírnou regulací ze strany úřadů. Fond podléhá pouze 4% dani z kapitálu.

Švýcarsko
Švýcarský daňový systém umožňuje dohodnout výši zdanění společnosti s finančním úřadem. Obvykle se zdanění pohybuje kolem 5 - 10 %. Další významnou výhodou je kvalitní bankovní sektor s jedním z nejlepších bankovních tajemství na světě.

Malta
Zdanění společností obchodujících se zbožím se pohybuje kolem 5%. Tyto společnosti se často využívají pro obchod se zbožím.

Irsko
Daňová sazba dosahuje 12,5%. Společnosti jsou vhodné pro leasing movitých věcí.

Kypr
10% daň z příjmů. Vstřícný přístup úřadů. Vhodné pro obchod s pohledávkami a zakládání holdingových společností. Nulové zdanění pro prodej podílů ve společnostech a přijatých dividend.

Gibraltar
Nulové zdanění, není povinnost vést účetnictví. Využívá se pro zajištění anonymity vlastnictví v českých společnostech.

Monaco
Možnost získání rezidence pro FO.

USA a Karibik

USA
Specielní typ společností pro internetové obchody, SW, IT technologie s nízkým zdaněním.

Britské panenské ostrovy
Služby a zprostředkování.

Bahamy
Nulové zdanění, není povinnost vést účetnictví. Často se přes tyto společnosti investuje na amerických akciových trzích. Zisky z těchto obchodů jsou osvobozeny od zdanění.

Kostarika
Registrace internetových kasin a získání licence pro hazardní hry. Společnost nepodléhá zdanění.

Nizozemské Antily
Využívá se pro zajištění anonymity vlastnictví v nizozemských společnostech.

Asie

Hongkong
Nulové zdanění. Přes společnosti registované v Hongkongu se obchodu se zbožím v Asii. (Čína, Indie, Korea)

Afrika

Seychely
100% anonymita vlastnictví - zajištění anonymity vlastnictví v ČR společnostech