Novela zákona o zdravotním pojištění z dividend na Slovensku

06. 03. 2013
Daňové plánování, Offshore, Onshore, České a slovenské společnosti

Novela zákona o zdravotním pojištění z dividend přijatých slovenskými rezidenty platí pro dividendy ze zisku vytvořeného v účetním období, které začalo 1.1.2013 nebo později, a obsahuje následující změny:

6.3.2013

Novela zákona o zdravotním pojištění z dividend přijatých slovenskými rezidenty platí pro dividendy ze zisku vytvořeného v účetním období, které začalo 1.1.2013 nebo později, a obsahuje následující změny: 

  • Sazba pojistného se zvyšuje z 10 % na 14 %.
  • Ruší se minimální výše dividend 44,2 % z průměrné měsíční mzdy, z které se pojistné neplatí.
  • Dividendy se dodatečně přičítají k jiným příjmům, i v případě, že dosáhly maximální vyměřovací základ (60-ti násobek průměrné měsíční mzdy), a to až do výše osobního maximálního vyměřovacího základu (120-ti násobku průměrné měsíční mzdy, tj. 94 320 EUR pro rok 2013).
  • Plátcem záloh na pojistné je plátce dividend, pokud se jedná o právnickou osobu se sídlem na území Slovenska.
  • Plátce dividend je povinen po jejich vyplacení prokázat pojišťovnám jejich výši.
  • Pojištěnec, který má příjem z dividend od osoby sídlící mimo území Slovenska, je povinen sám oznámit zdravotní pojišťovně výši přijatých dividend, a to do 31. května následujícího roku.

Tyto změny potvrzují, že Slovensko se vydalo cestou zvyšování daňové zátěže podnikatelů. Lze očekávat, že slovenští podnikatelé zatížení zvýšením daně z příjmu právnických osob na 23 % budou reagovat intenzivnějším využíváním zahraničních mateřských společností. Očekávatelné jsou také další kroky směřující k minimalizaci výplaty dividend a hledání alternativních cest, jak řešit individuální finanční potřeby.

Naše služby a řešení v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti

Z nabízených řešení pro Vás vybíráme