Daňové změny na rok 2013

04. 03. 2013
Daňové plánování, Offshore, Onshore

Koncem roku 2012 schválil kyperský parlament balík úsporných opatření, který obsahuje zejména následující změny:

4.3.2013

Koncem roku 2012 schválil kyperský parlament balík úsporných opatření, který obsahuje zejména následující změny:

  • Základní sazba DPH vzrostla od 14. ledna 2013 na 18% a od 13. ledna 2014 vroste na 19 %. Snížená sazba DPH se od 13. ledna 2014 zvýší na 9%.
  • Auditované právnické a fyzické osoby s obratem převyšujícím 70 000 € mohou odečíst daňově uznatelné ztráty od základu daně do 5 let od konce zdaňovacího období, ve kterém tyto ztráty vznikly.
  • Všechny společnosti, které jsou registrované v kyperském registru společností, budou od roku 2013 platit roční poplatek ve výši 350 €. Jsou tak zrušeny výjimky především pro neaktivní společnosti. Je také zrušena maximální výše poplatku 20 000 EUR pro skupinu společností.

Kyperští zákonodárci potvrdili, že státní rozpočet budou navyšovat i o vyšší zdanění rezidentních společností. Vzhledem k tomu, že změny jsou spíše menšího rozsahu a nemají dramatický dopad na širokou skupinu společností je zřejmé, že zákonodárci neplánují razantní zásahy. Z tohoto pohledu Kypr zůstává bezpečnou zemí s výrazně nižšími náklady na provoz společnosti, než umožňuje Nizozemsko nebo Švýcarsko. 

Naše služby a řešení v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti

Z nabízených řešení pro Vás vybíráme