Firmy idú za stabilitou

17. 12. 2012
Daňové plánování, Offshore, Diskrétní vlastnictví, Onshore

Rozhovor... Slovenskí podnikatelia ovládajú svoje firmy na Slovensku cez spoločnosti v Holandsku a na Cypre. Viac ako daňová optimalizácia ich sem láka stabilná legislatíva a viac anonymity.

17.12.2012

Firmy idú za stabilitou

Špecialista Akont Trust Company Viktor Hába pre HN:

Rozhovor

Slovenskí podnikatelia ovládajú svoje firmy na Slovensku cez spoločnosti v Holandsku a na Cypre. Viac ako daňová optimalizácia ich sem láka stabilná legislatíva a viac anonymity.

Ktoré krajiny sú z pohľadu slovenských podnikateľov najatraktívnejšie a prečo?

Slovenskí podnikatelia svoje firmy najčastejšie ovládajú prostredníctvom spoločností, ktoré sídlia v Holandsku, na Cypre a v Luxembursku. Všetky majú veľmi stabilný právny systém, ľahko predvídateľné rozhodovanie súdov a nedochádza k zmenám, ktoré by zhoršovali postavenie podnikateľov. Aj daňové predpisy tu vykazujú značnú stabilitu. Všetky tieto krajiny sú výhodné z hľadiska usídlenia holdingovej spoločnosti, prostredníctvom ktorej prebieha presun dividend a kapitálových ziskov. To, že na Slovensku zdanenie zisku prekoná psychologickú hranicu 20 percent, pre veľa podnikateľov na Slovensku bude znamenať veľkú motiváciu na využitie daňovo priaznivejšej jurisdikcie.


Stúpol v posledných mesiacoch záujem slovenských podnikateľov o presun svojho sídla do zahraničia?

Áno. Nie je to však v prvom rade vyššia daňová povinnosť, prečo firmy takéto možnosti zvažujú. Je to skôr politickou kultúrou. Keby štát fungoval efektívne, tak 23 percent bude platiť každý rád.

 * Z akých dôvodov teda podnikatelia najčastejšie sťahujú svoje sídlo do zahraničia?

Najčastejšie ide o kombináciu lepšej právnej ochrany majetku prostredníctvom legislatívy inej krajiny a snahy o väčšiu anonymitu vlastníctva. V Česku i na Slovensku je o podnikateľovi dostupné veľké množstvo informácií – podiely vo firmách, účtovné uzávierky, bydlisko podnikateľa. A to zdarma na internete. To vo väčšine krajín možné nie je. Daňová optimalizácia je pre podnikateľov skôr bonusom.

 

Kedy sa podnikateľom oplatí vstup do medzinárodného holdingu?

Hranica, od ktorej má zmysel daňové plánovanie, je približne 100-tisíc eur ročného zisku pred zdanením. Závisí to aj od odboru podnikania. Napríklad v oblasti zabezpečovania medzinárodného obchodu či IT služieb je efekt daňovej úspory veľmi vysoký. Pri zisku okolo 400-tisíc sú prínosy daňovej optimalizácie veľmi výrazné. Podnikatelia však hľadajú najmä spôsoby, ako ochrániť svoj majetok pred právnou a daňovou neistotou, ktorá je na Slovensku a v Česku podstatne vyššia ako v starých členských krajinách EÚ. Zmeny zákonov a výšky daní obmedzujú schopnosť podnikateľov plánovať rozvoj do budúcnosti.

 

Aké náklady sú spojené so založením holdingovej spoločnosti v zahraničí?

Náklady sú veľmi individuálne, samotné založenie firmy je pomerne jednoduché, akokoľvek, bez dobre nastaveného medzinárodného holdingu, teda právnych a ďalších vzťahov medzi spoločnosťami, podnikateľovi firma veľa úžitku neprinesie. Cena sa tak stanovuje obťažne – nastavenie holdingovej štruktúry a jej prevádzka sa cenovo pohybujú najčastejšie medzi 5-tisíc až 30-tisíc eurami ročne, pri zložitejších štruktúrach sa ceny pohybujú rádovo v státisícoch až miliónoch eur.

 

* Aké výhody takýto medzinárodný holding prináša?

Základné sú tri – vyššia stabilita právneho systému, lepšia vymožiteľnosť práva a imunita pred zmenami, ktoré sa odohrávajú a budú odohrávať na Slovensku. Ďalšou je anonymita vlastníctva – o podnikateľoch si nie je možné zistiť také množstvo informácií ako na Slovensku. V prípade sídla v Holandsku či vo Švajčiarsku je výhodou taktiež veľmi silný imidž medzinárodnej skupiny.

 

Možno očakávať, že krajiny ako Cyprus či Holandsko stratia v budúcnosti svoju atraktivitu a v Európe ich nahradia iné „daňové raje“?

Určite vystriedané nebudú. Tie majú značnú výhodu, že krajiny ako Maďarsko či Slovensko by museli radikálne zmeniť svoje zákony a museli by garantovať ich stabilitu na mnoho rokov dopredu. V Maďarsku sa síce nedávno zmenili daňové sadzby, ale svojim klientom vždy zdôrazňujem, že to je maximálne nedôveryhodná vec, pretože tam sa zmenili zákony za posledné tri – štyri roky niekoľkokrát.

 

***

 

Daňová optimalizácia je pre podnikateľov skôr bonusom.

Naše služby a řešení v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti

Z nabízených řešení pro Vás vybíráme