NSS rozhodoval ve věci vzniku stálé provozovny z titulu závislého zástupce

03. 10. 2019
Daňové plánování

Nejvyšší správní soud v nedávné době zrušil rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ve věci stanovení vzniku stálé provozovny prostřednictvím závislého zástupce.

Nejvyšší správní soud v nedávné době zrušil rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ve věci stanovení vzniku stálé provozovny prostřednictvím závislého zástupce. Česká společnost A se považovala na základě místa skutečného vedení za daňového rezidenta Německé republiky, a tedy zdaňovala své celosvětové příjmy v Německu. Český správce daně však dovodil, že společnost A dosahuje v České republice příjmů prostřednictvím stálé provozovny z titulu závislého zástupce. Tuto stálou provozovnu podle správce daně zakládal smluvní vztah mezi společností A a nespřízněnou českou společností B, která pro společnost A zprostředkovávala různé administrativní služby. 

Společnost A podnikala v oboru prodeje pracovních oděvů a pracovních pomůcek. Podle názoru správce daně byla činnost vykonávaná společností B pro společnost A nepostradatelnou částí podnikatelských činností společnosti A. Správce daně argumentoval smlouvou mezi společností A a B, která byla sjednána na dobu neurčitou či internetovými stránkami společnosti A, které byly v českém jazyce a odkazovaly na kontaktní místo v Českých Budějovicích. Krajský soud v Českých Budějovicích se zcela ztotožnil s názorem správce daně.

Nejvyšší správní soud odmítl závěry správce daně a Krajského soudu v Českých Budějovicích, přičemž jeho rozsudek označil za nepřezkoumatelný, z důvodu nepřesných a zavádějících údajů v odůvodnění, které se odlišovaly od zjištění správce daně. NSS k posouzení vzniku stálé provozovny konstatoval, že SZDZ uvádí jako jednu z podmínek kvalifikace osoby jako závislého zástupce, že taková osoba zároveň není nezávislým zástupcem a odkazuje na definici nezávislého zástupce ve smlouvě. Tato definice uvádí, že nezávislý zástupce je nezávislý na podniku jak právně, tak ekonomicky a zároveň při jednání jménem podniku jedná v rámci své běžné činnosti. Podle NSS se však správce daně tímto vůbec nezabýval a pouze uvedl, že činnost společnosti B představuje samostatnou a nepostradatelnou část podnikatelských činností daňového subjektu, kterou nelze považovat za činnosti pomocného nebo přípravného charakteru, ani jako nezávislého poskytovatele služeb. NSS tedy konstatoval, že společnosti A stálá provozovna v ČR nevznikla a Česká republika tedy nemá právo na zdanění jejích příjmů.

 

Naše služby v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti