BVI: Návrh kodexu ekonomické substance

19. 08. 2019
Daňové plánování

Mezinárodní daňový úřad (ITA) Britských Panenských ostrovů (BVI) vydal návrh znění Kodexu ekonomické substance který stanoví další pravidla a pokyny, které pomohou s výkladem zákona o ekonomické substanci 2018.

Mezinárodní daňový úřad (ITA) Britských Panenských ostrovů (BVI) vydal návrh znění Kodexu ekonomické substance (dále jen „Kodex“), který stanoví další pravidla a pokyny, které pomohou s výkladem zákona o ekonomické substanci 2018 (ESA), který byl schválen v prosinci 2018.

Kodex poskytuje důležitá vysvětlení ohledně implementace nových pravidel týkajících se ekonomické substance na BVI, včetně dodatečných pokynů k požadavkům na subjekty, které nejsou rezidenty, a k příslušným definicím činností či harmonogramům.

Dokument potvrzuje, že subjekty, které nejsou rezidenty BVI (dle definice ESA), nepodléhají požadavkům na ekonomickou substanci. S ohledem na čistě holdingové společnosti kodex upozorňuje na úzkou aplikaci definice tohoto typu společností a upřesňuje, že entita, která vlastní jakoukoli jinou formu investice nebo aktiva kromě kapitálových účastí v jiných subjektech, nespadá do působnosti čistě holdingové společnosti.

Kodex dále objasňuje, jak posoudit požadavky ESA pro právnickou osobu jinou, než čistě holdingovou, a navrhuje, jak má entita splnit každý z požadavků (např. řízení a management, odpovídající zaměstnanci a výdaje, vhodné prostory atd.). Kodex neposkytuje konkrétní definice nebo prahové hodnoty pro pojmy „odpovídající“ či „vhodné“, přičemž opakuje, že hodnocení přiměřenosti se bude mezi podniky lišit.

Naše služby v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti