Estonské společnosti aneb moderní podnikání s výhodným daňovým režimem?

08. 08. 2019
Daňové plánování, Bankovnictví

Málokdo tuší, jak zajímavý koncept zdanění společností je v Estonsku zaveden. Tamní společnosti mohou totiž fungovat v režimu nulových daňových odvodů. Tímto článkem bychom ale rádi připomněli, jak zajímavá řešení estonské společnosti mohou nabízet.


Překvapí Vás, že v Estonsku za určitých podmínek neplatí společnosti daně z příjmu?

Věděli jste, že společnosti založíte za pár minut?

Jak funguje tzv. odložená daň z příjmu?

Málokdo tuší, jak zajímavý koncept zdanění společností je v Estonsku zaveden. Tamní společnosti mohou totiž fungovat v režimu nulových daňových odvodů (popsáno níže). O Estonsku se v poslední době dočteme v médiích spíše v souvislosti s místním bankovním sektorem nebo s faktem, že naše „gripeny“ hlídají tamní vzdušný prostor. Tímto článkem bychom ale rádi připomněli, jak zajímavá řešení estonské společnosti mohou nabízet.

Moderní řešení a nulová daňová povinnost

Trochu se zapomnělo na období první dekády 21. století, kdy byly tři státy Pobaltí ekonomickými tygry a rostly vysokým tempem. Konkrétně Estonsko toho dokázalo dobře využít a zavedlo, mimo jiné, fungující elektronizaci státní správy. Uvádí se, že pomocí elektronických řešení šetří stát kolem 2 % HDP ročně. Občané přes internet podávají daňová přiznání, zakládají firmy, úřady vzájemně sdílí informace. Zkrátka vše, o čem se v ČR stále jen mluví, je v Estonsku několikaletou realitou. 

Skutečnost, že Estonsko zavádí mnoho moderních řešení, se zrcadlí i v daňovém systému země. Poměrně unikátní odložená daňová povinnost tamních společností má za cíl podporovat reinvestice firem a udržet maximum kapitálu v zemi.Estonské společnosti

Platí totiž, že společnost má nulovou daňovou povinnost, dokud majitel firmy (společník či akcionář) nerozhodne o výplatě dividendy (resp. podílu na zisku) a dokud nechává zisk ve společnosti na její další rozvoj. Společnost v tomto režimu neodvádí žádné daně z příjmu, zvyšuje svůj kapitálový a investiční potenciál, ale i hodnotu.

V momentě výplaty nerozděleného zisku majiteli je splatná odložená daň z příjmu ve výši 14 % (resp. 20 %). Uvedená nižší sazba 14 % platí v případě pravidelné každoroční distribuce zisku mateřské společnosti (právnické osobě) bez ohledu na to, kde je matka daňově rezidentní. V ostatních případech platí uvedená 20% sazba daně, která se uplatní také pro akcionáře fyzické osoby. 

Žádné srážkové daně

Navíc se v Estonsku neuvalují žádné srážkové daně na výplaty dividend a úroků do zahraničí, což znamená, že se u těchto transakcí vyhnete tzv. dvojímu zdanění bez ohledu na (ne)existenci smlouvy o zamezení dvojímu zdanění. Nezaměňujme však tuto odloženou daň z příjmů právnických osob se zdaněním dividend. Nejedná se o daň z dividend na úrovni majitele firmy, ale o zesplatnění odložené klasické daně z příjmu právnických osob, jak ji známe z našeho prostředí.

Podnikavého člověka jistě hned napadne několik způsobů, jak využít disponibilních finančních prostředků i mimo estonskou společnost, aniž by nutně došlo k zdanitelné výplatě zisků. Nutno podotknout, že v rámci účetnictví je detailně zvažováno, jaká transakce je obhajitelnou investicí a je ještě z pohledu daňového zákona v pořádku, a jaká transakce již v pořádku není a tedy evokuje zdanitelnou skrytou výplatu dividendy (v krajním případě obcházení zákona či zneužití práva). Jaká je hranice mezi těmito transakcemi je nutné vždy zvažovat individuálně a konzultovat s odborníky. Samozřejmě transakce v rámci skupiny jsou vždy zkoumány hlouběji, než vazby mezi nezávislými subjekty. 

Odpověď na vývoj mezinárodního daňového plánování

Domníváme se, že využitelnost estonských společností plně zapadá do celosvětového kontextu boje proti klasickým daňovým rájům, zpřísňující se legislativě, narůstající byrokracii a také reakcí na množící se požadavky bankovních institucí na jejich klienty.

Řešení podnikat přes estonskou společnost, která je plně rezidentní v EU a nabízí přívětivé daňové a podnikatelské prostředí, může být jednou z odpovědí na aktuální vývoj v mezinárodním daňovém plánování. Ačkoliv je daňová zátěž obdobná jako např. v ČR, SR, UK apod., lze díky odložení splatnosti daně mnohem rychleji a efektivněji rozvíjet podnikání a zvyšovat hodnotu společnosti. Estonská společnost může být novou kvalitní alternativou pro dříve hojně využívané společnosti z jiných zahraničních daňově preferenčních zemí.

Estonská společnost splňuje požadavky na daňovou rezidenci v EU, tzv. regionalitu vyžadující bankovními institucemi, a díky moderně řízenému státu větší míru flexibility v administrativních povinnostech a komunikaci s úřady. Pro podnikatele, kteří mají zájem rozvíjet obchodní vztahy mezi společností z Evropské unie a státy bývalého Sovětského svazu může být estonská firma vhodným nástrojem. Zároveň pro obchody i v rámci samotné EU je estonská firma méně frekventovaným řešením a tedy nepřitahuje přílišnou nežádoucí pozornost.

Pokud máte zájem pobavit se o možnosti založení estonské společnosti, neváhejte se na nás obrátit: info@akont.cz. Rádi s Vámi probereme všechny možnosti a více Vám výhody estonské společnosti popíšeme.

Naše služby v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti