Zpráva OECD ukazuje pokrok zemí v zamezení zneužívání smluv o zamezení dvojího zdanění

09. 07. 2019

OECD zveřejnila zprávu, v níž je hodnoceno, zda 116 zemí dodržuje své závazky k doplnění ustanovení do svých smluv o zamezení dvojího zdanění (SZDZ), které mají ukončit zneužívání těchto smluv.

OECD zveřejnila zprávu, v níž je hodnoceno, zda 116 zemí dodržuje své závazky k doplnění ustanovení do svých smluv o zamezení dvojího zdanění (SZDZ), které mají ukončit zneužívání těchto smluv. Zneužívání SZDZ umožňuje nadnárodním společnostem vyhnout se zdanění při přeshraničních transakcích. Zamezení zneužívání SZDZ je jedním ze čtyř minimálních standardů, na kterých se shodly země G20 při vytváření plánu BEPS.

Zpráva uvádí, že většina států, jež jsou členy "Inkluzivního rámce pro BEPS", již začala měnit svou síť daňových smluv tak, aby vyhověla minimálním standardům BEPS. Inkluzivní rámec aktuálně tvoří 127 zemí, zpráva OECD však hodnotí pokrok pouze 116 jurisdikcí, které se staly členy do 30. června 2018. OECD uvedla, že 82 ze 116 hodnocených jurisdikcí již má některé ze svých SZDZ v souladu se standardy BEPS, případně se změny očekávají v dohledné době.

Většina zemí využívá k implementaci nových ustanovení Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám (MLI).