Kypr: Přísnější pravidla pro schémata získání občanství za investici

03. 07. 2019

Kyperský parlament schválil nová, přísnější pravidla pro programy získání občanství za investici. Jedná se o reakci na zprávu Evropské komise, která identifikovala tato schémata na Kypru jako riziková.

Kyperský parlament schválil nová, přísnější pravidla pro programy získání občanství za investici. Jedná se o reakci na zprávu Evropské komise, která identifikovala tato schémata na Kypru jako riziková. Přesné podrobnosti o podobě implementace dosud nebyly oznámeny, avšak mezi zásadní změny lze zařadit následující povinnosti:

  • Žadatel musí mít platné vízum v rámci Schengenského prostoru (krátkodobé vízum umožňující pobyt na území Schengenského prostoru).
  • Požadovaná investice musí být držena po dobu 5 let, místo původních 3 let.
  • Investice do státních dluhopisů už nejsou možné.
  • Žadatelé, kteří dříve požádali o státní občanství v jiné zemi Evropské unie a byli odmítnutí, nemají nárok na státní občanství Kypru.
  • Žadatel o státní občanství Kypru musí mít povolení k trvalému pobytu na Kypru nejméně 6 měsíců před naturalizací jako občan Kypru.
  • Nový povinný dar ve výši 75 000 EUR pro Nadaci pro výzkum a investice.
  • Požadovaná minimální investice zůstává na 2 000 000 EUR. Další investice ve výši 500 000 EUR do rezidenční nemovitosti bude vyžadována v případech, kde je původní investice 2 000 000 EUR směřována do komerčních nemovitostí.
  • Dalších 75 000 EUR musí být darováno Cyprus Land & Development Corporation za účelem zavedení politiky cenově dostupného bydlení.
  • Investice mohou být nově směřovány i do sektoru lodní dopravy či do alternativních investičních produktů.