Evropská komise představila nový seznam třetích zemí se slabými opatřeními proti praní špinavých peněz a financování terorismu

28. 06. 2019

Evropská komise představila nový seznam 23 zemí se strategickými nedostatky v opatřeních pro boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu.

Evropská komise představila nový seznam 23 zemí se strategickými nedostatky v opatřeních pro boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Cílem tohoto seznamu je chránit finanční systém EU lepším předcházením riziku praní špinavých peněz a financování terorismu. V důsledku zařazení na tento seznam budou banky a další subjekty, na něž se vztahují pravidla EU proti praní špinavých peněz, povinny uplatňovat zvýšené kontroly (due diligence) na finanční operace zahrnující zákazníky a finanční instituce z těchto vysoce rizikových třetích zemí.

Seznam byl vytvořen na základě analýzy 54 jurisdikcí, která byla vypracována Komisí po konzultaci s členskými státy a zveřejněna dne 13. listopadu 2018. Vyhodnocené země splňují alespoň jedno z následujících kritérií: 1) mají systémový dopad na integritu finančního systému EU, 2) jsou definovány MMF jako offshore finanční střediska, 3) mají ekonomický význam a silné hospodářské vazby s EU.

Na nový seznam byly zařazeny následující státy: Afghánistán, Americká Samoa, Americké Panenské ostrovy, Bahamy, Botswana, KLDR, Etiopie, Ghana, Guam, Irák, Írán, Jemen, Libye, Nigérie, Pákistán, Panama, Portoriko, Samoa, Saudská Arábie, Srí Lanka, Trinidad a Tobago, Tunisko.