Kypr implementoval směrnici ATAD

24. 06. 2019
Daňové plánování

Sněmovna reprezentantů Kyperské republiky schválila přijetí zákona implementujícího ustanovení směrnice EU ATAD, kterou se stanoví pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem, které mají přímý vliv na fungování vnitřního trhu.

Sněmovna reprezentantů Kyperské republiky schválila přijetí zákona implementujícího ustanovení směrnice EU ATAD, kterou se stanoví pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem, které mají přímý vliv na fungování vnitřního trhu. Směrnice vychází z akčního plánu BEPS, který je výsledkem iniciativy skupiny G20 a členských zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) bojovat proti daňovým únikům prostřednictvím převodu zisků do zemí s preferenčními daňovými režimy.

Mezi implementovaná opatření patří omezení odečitatelnosti nadměrných úrokových nákladů, a to do 3 000 000 EUR či 30 % EBITDA, obecné pravidlo proti zneužívání daňového režimu (GAAR – General anti abuse rule), které cílí na zamezení praktik k získání pouze daňové výhody bez dalšího ekonomického smyslu. Mezi přijatá opatření dále patří pravidlo pro ovládané zahraniční společnosti (CFC rules – Controlled foreign corporation rules), které za určitých okolností ukládá povinnost zdanit základ daně dceřiné společnosti či stálé provozovny umístěné v jurisdikci s nízkým zdaněním. V souladu s legislativou se však pravidla CFC budou vztahovat pouze na společnosti, které mají účetní zisk vyšší než 750 000 EUR.

Tři výše zmíněná opatření jsou účinná retrospektivně od 1. ledna 2019. Zbývající opatření, vyplývající z implementace směrnice (Exit tax a pravidlo zaměřené na hybridní nesoulady) nabydou účinnosti k 1. lednu 2020.

Naše služby v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti