Nové požadavky na ekonomickou substanci na Anguille

18. 06. 2019

V lednu schválila poslanecká sněmovna Anguilly novou legislativu o požadavcích na ekonomickou substanci, které se budou vztahovat na nové i stávající společnosti od 1. července 2019.

V lednu schválila poslanecká sněmovna Anguilly novou legislativu o požadavcích na ekonomickou substanci, která je součástí balíčku opatření, umožňujících Anguille splnit své mezinárodní závazky týkající se daňové transparentnosti. Legislativa o ekonomické substanci byla implementována do všech relevantních zákonů.

Konkrétně nová pravidla vyžadují, aby subjekty registrované na Anguille, které vykonávají určité "relevantní" činnosti, a nejsou osvobozenými subjekty, prokázaly, že vykonávají "skutečnou" hospodářskou činnost a mají podstatnou přítomnost v jurisdikci. Mezi relevantní aktivity patří oblasti bankovnictví, pojišťovnictví, správa fondů, financování, leasing, služby ústředí společností, námořní doprava, duševní vlastnictví, distribuční a obchodní centra a podnikání holdingových společností. Společnost je osvobozená od zmíněných povinností v případě, že je centrálně řízena a kontrolována, nebo vykonává příslušnou činnost v jurisdikci, kde sazba daně z příjmů činí 10% nebo více a společnost je v této jurisdikci daňově rezidentní.

Požadavky na ekonomickou substanci se budou vztahovat na nové i stávající společnosti od 1. července 2019. Za dostatečnou ekonomickou substanci je podle zákona považován adekvátní počet kvalifikovaných zaměstnanců, přiměřené provozní náklady a adekvátní fyzické prostory. Dále musí společnost vykonávat hlavní činnosti generující příjmy na Anguille a management společnosti musí být umístěn na Anguille. Požadavky na holdingové společnosti jsou nižší a společnost musí splňovat pouze všechny požadavky na podávání dokumentů, mít adekvátní lidské zdroje a prostory na Anguille.

Je třeba podotknout, že v případě Anguillských společností, které nepodávají účetní výkazy a nedisponují bankovním účtem v jurisdikci, bude pro úřady velmi problematické prokázat, že společnost vykonává jednu z relevantních činností, která zakládá povinnost prokázání dostatečné ekonomické substance.