Aktuální stav implementace MLI v ČR

11. 06. 2019
Daňové plánování

Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám již ratifikovalo více než 20 států. V rámci MLI si Česká republika zvolila režim minimálních standardů, tedy nejmírnější variantu.

MLI, tedy Mnohostranná úmluva o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám je nástroj vytvořený OECD, jehož prostřednictvím je možné modifikovat části již uzavřených smluv o zamezení dvojího zdanění. Úmluvu již ratifikovalo více než 20 států.

Česká republika přistoupila k MLI v roce 2017 v Paříži a nyní musí ještě úmluvu ratifikovat. Senát dal souhlas k ratifikaci již koncem roku 2018. Na konci února pak doporučil rozpočtový a také zahraniční výbor Poslanecké sněmovně, aby dala souhlas s ratifikací MLI. Druhé čtení mělo v Poslanecké sněmovně proběhnout mezi květnem a červnem 2019.

V rámci MLI si Česká republika zvolila režim minimálních standardů, tedy nejmírnější variantu, kdy si země rezervuje právo neaplikovat většinu ustanovení do daňových smluv. Aplikace úmluvy záleží také na testu prvotního účelu, který je právě jedním z minimálních standardů, kdy se zjišťuje, zdali transakce měly i jiný počáteční důvod (např. ekonomický) než jen daňový. Tento test koresponduje s institutem zneužití práva, který Poslanecká sněmovna odsouhlasila 12. března 2019 jako součást daňového balíčku pro rok 2019.

Naše služby v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti