Daňový balíček vyhlášen ve sbírce zákonů

03. 06. 2019
Daňové plánování

V březnu Poslanecká sněmovna znovu hlasovala o návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní (tzv. daňový balíček). Zákon následně dne 15. března podepsal prezident a dne 27. března 2019 byl zákon vyhlášen ve sbírce zákonů.

Dne 12. března Poslanecká sněmovna znovu hlasovala o návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní (tzv. daňový balíček), který byl dříve vrácen Senátem spolu s pozměňovacím návrhem. Poslanecká sněmovna opětovně podpořila návrh v jí původně schválené podobě. Zákon následně dne 15. března podepsal prezident a dne 27. března 2019 byl zákon vyhlášen ve sbírce zákonů.

Zákon implementuje opatření vycházející z evropské směrnice ATAD, mění horní limit příjmů výdajových paušálů pro OSVČ na 2 miliony Kč a přináší další změny v oblasti daní z příjmů, spotřebních daní, DPH a dalších. Obecná účinnost nových ustanovení je od 1. dubna 2019, avšak v případě implementace směrnice ATAD se novela dotkne až zdaňovacích období započatých od nabytí účinnosti novely, tedy 1. 4. 2019. Pravidla pro omezení daňové uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů a CFC pravidla se budou tedy poprvé aplikovat u daňových přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období hospodářského roku, počínajícího po 31. 3. 2019 a dále za zdaňovací období kalendářního roku 2020.

Naše služby v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti