SAE: Nová možnost 100% vlastnictví lokálních společností zahraničními investory

30. 05. 2019
Mezinárodní image

Nová legislativa ve Spojených arabských emirátech umožňuje zahraničním osobám vlastnit 100% vlastnický podíl v místních společnostech. Vlastnit 100% vlastnický podíl bylo v SAE doposud možné pouze v tzv. "free zones".

Nová legislativa ve Spojených arabských emirátech umožňuje zahraničním osobám vlastnit 100% vlastnický podíl v místních společnostech. Vlastnit 100% vlastnický podíl bylo v SAE doposud možné pouze v tzv. "free zones". Dosavadní právní úprava vyžadovala, aby alespoň 51% podíl v lokálních společnostech byl držen občanem SAE.

Dlouho očekávaná změna má za cíl zvýšit atraktivitu SAE pro zahraniční investory, avšak vztahuje se pouze na ekonomická odvětví, která nejsou zahrnuta na tzv. "negativním seznamu" vytvořeném vládou Spojených arabských emirátů. U společností podnikajících v odvětvích jako jsou bankovnictví a finance, rybolov, pojišťovnictví, bezpečnost a armáda, farmaceutický maloobchod, těžba a výroba ropy, silniční a letecká doprava či služby v oblasti vody a elektřiny i nadále nebude možné 100% vlastnictví akcií zahraničními investory.

Vláda SAE by měla rovněž vydat tzv. "pozitivní seznam" ekonomických odvětví, u kterých bude možné 100% vlastnictví společností zahraničními investory již od prvního čtvrtletí 2019. Očekává se, že tento seznam bude zahrnovat odvětví spojená s technologiemi, vesmírem, obnovitelnou energií a umělou inteligencí. Vláda SAE pravděpodobně stanoví u těchto odvětví dodatečné požadavky na společnosti či jejich akcionáře, které bude nutné splnit pro získání povolení k vyšší úrovni zahraničních investic do společnosti.

Nový zákon zřizuje dva nové vládní orgány - Oddělení zahraničních přímých investic a Výbor pro přímé zahraniční investice, které budou spravovat investice do SAE. Nový zákon umožňuje vládě kdykoliv přidat nebo odstranit ekonomická odvětví z negativního i pozitivního seznamu. Nová legislativa má za cíl zvýšit přitažlivost SAE jako cíl pro přímé zahraniční investice a zvýšit toky investic do prioritních sektorů.