GFŘ vydalo nový pokyn týkající se posuzování převodních cen a určení základu daně stálé provozovny

02. 05. 2019
Daňové plánování

Generální finanční ředitelství vydalo nový pokyn s označením D-32, týkající se závazného posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednávaná mezi spojenými osobami.

Generální finanční ředitelství vydalo nový pokyn s označením D-32, týkající se závazného posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednávaná mezi spojenými osobami a ke způsobu určení základu daně daňového nerezidenta z činností vykonávaných prostřednictvím stálé provozovny.

Pokyn D-32 nahrazuje dosavadní pokyn D-333, který řešil pouze závazné posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednávaná mezi spojenými osobami podle ustanovení 38nc ZDP a nikoliv už závazné posouzení způsobu určení základu daně daňového nerezidenta z činností vykonávaných prostřednictvím stálé provozovny, vycházející z novějšího ustanovení 38nd ZDP.

Podání musí podat poplatník, na kterého se závazné posouzení bude vztahovat a musí být předloženo v českém jazyce. Dále pokyn upřesňuje období, pro které může být závazné posouzení vydáno, a to pro období, v němž poplatník žádost podává a na období následující, maximálně však na období 3 let. Nikoliv tedy pro období předcházející. Pokyn nicméně uvádí, že pokud poplatník uplatňoval i v předcházejících obdobích stejný způsob tvorby převodních cen či přiřazení zisku stálé provozovně za obdobných podmínek, může při vydání kladného rozhodnutí předpokládat, že bude správce daně v případě daňové kontroly postupovat obdobně.

Naše služby v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti