Česká republika zažádala o plošný reverse charge

11. 04. 2019
České a slovenské společnosti, DPH

Pokud bude žádost schválena Radou EU, bude moci začít legislativní proces implementující režim přenesené daňové povinnosti u DPH, přičemž podle informací z ministerstva financí bude snaha o zavedení této změny k 1. červenci 2020.

V lednu 2019 zažádala Česká republika Evropskou komisi o možnost plošného zavedení režimu přenesené daňové povinnosti u DPH (tzv. reverse charge). Pokud bude žádost schválena Radou EU, bude moci začít legislativní proces implementující režim přenesené daňové povinnosti u DPH, přičemž podle informací z ministerstva financí bude snaha o zavedení této změny k 1. červenci 2020.

Plošný režim reverse charge by se vztahoval na všechna zdanitelná plnění u zboží a služeb s hodnotou přesahující 17 500 EUR. V případě uzákonění by plošný reverse charge představoval další nástroj pro boj proti únikům na DPH, které i přes zavedení kontrolního hlášení a elektronické evidence tržeb stále způsobují výraznou ztrátu na daních.