Kyperská financující společnost – změny legislativy a nové možnosti

12. 03. 2019
Mezinárodní holding

Kyperské společnosti byly vždy hojně využívány jako součást mezinárodních holdingových struktur. V souvislosti s trendy a změnami ale byla snadná pravidla nahrazena trochu komplikovanějšími. I přesto lze dosáhnout významných daňových úspory.

Již dříve jsme popisovali využívání kyperských společností pro obchodní a investiční aktivity z důvodů vhodných daňových vlastností, které souvisí jak s implementací EU direktiv, tak se specifikami kyperské daňové legislativy. Kyperské společnosti byly vždy hojně využívány jako součást mezinárodních holdingových struktur, včetně funkce financující společnosti. Jednoduchá a jednoznačná pravidla pro uznatelnost daňových úroků ve spojení s relativně nízkou korporátní sabou daně činily z kyperské společnosti vhodný nástroj k financování společností ve skupině.

V souvislosti s trendy a změnami v oblasti transferových cen a vyššími nároky na prokazování cen, tedy i úroků mezi spřízněnými osobami, byla výrazně snadná a jednoduchá pravidla nahrazena trochu komplikovanějšími. Na druhou stranu, z textace zákona je zjevné, že kyperský zákonodárce chce stále udržet status kyperských společností jako vhodný prostředek pro kumulaci kapitálu a jeho investice do dalších aktivit.

Současná legislativa nabízí určité daňové incentivy, pomocí kterých lze při správném nastavení společnosti a kapitálových a financujících transakcí dosáhnout významné daňové úspory z nově investovaného kapitálu a z akvizic.Kyperská financující společnost – změny legislativy a nové možnosti

Dne 30. června 2017 tedy vydal kyperský daňový úřad oběžník o minimálních úrokových maržích při průtokovém financování mezi spřízněnými osobami. Do tohoto data platily minimální úrokové marže ve výši 0,125 % - 0,35 % podle výše zápůjčky. Nová legislativa sice zpřísnila pravidla využití minimálních úrokových marží, avšak zároveň nabízí alternativní nástroje k daňové optimalizaci při financování. 

Nákladové úroky

U vnitroskupinových transakcí je možné i nadále daňově uplatňovat nákladové úroky, avšak pouze v případě, že byl vyhotoven kvalifikovaný posudek na převodní ceny. Za určitých podmínek je možné úroky považovat za uznatelné i bez posudku, avšak to pouze v případě, že bylo dosaženo alespoň 2% marže po zdanění.

U financování mezi nespřízněnými subjekty sice není minimální marže pevně stanovena, nicméně lze očekávat, že nově stanovená marže 2 % po zdanění bude auditory i finančními autoritami brána jako vodítko a nastavení s nižší  marží bude pravděpodobně detailně prověřováno.

Odpočet na nový kapitál - Notional Interest Deduction („NID“)

Na základě novely zákona o daních z příjmů mohou kyperské společnosti retrospektivně od 1. ledna 2015 využít tzv. Notional Interest Deduction, který za určitých podmínek umožňuje odpočet až 80 % daňového základu v případě vydání a splacení nového akciového kapitálu.  Tuto pobídku lze využít při půjčování spojeným i nespojeným osobám.

Konkrétní daňová úspora závisí na výši úrokových sazeb, výši nového kapitálu a referenční sazbě, získané na základě sazby ročního výnosu desetiletých státních dluhopisů s tím, že v praxi lze při správném nastavení dosáhnout efektivního zdanění pouze ve výši 2,5 %. Kromě daňové úspory je velkou výhodou tohoto řešení také fakt, že finance zůstávají ve financující společnosti nebo skupině a celé nastavení je vysoce transparentní.

Uznatelnost nákladů na akvizice

Dalším způsobem řešení je možnost zařadit mezi odečitatelné položky od základu daně také úrokové náklady plynoucí z financování investice do dceřiné společnosti. V praxi je tedy možné daňově uplatnit úroky z půjčky, kterou je financováno nabytí 100% podílu v jiné společnosti, která aktivně podniká.

Na závěr je třeba zdůraznit, že výše zmíněná řešení a jejich daňové výhody lze při správném nastavení společnosti i kombinovat. Vzhledem ke komplexnosti problematiky Vám rádi poradíme nejvhodnější nastavení korporátní struktury a jednotlivých transkací na osobní schůzce.