Plošný reverse charge schválen

10. 01. 2019
Daňové plánování

Říjnové jednání Rady ministrů financí a hospodářství zemí Evropské unie (ECOFIN) přineslo významný posun v otázce zavedení plošného režimu přenesené daňové povinnosti, o který usilovala zejména Česká republika.

Říjnové jednání Rady ministrů financí a hospodářství zemí Evropské unie (ECOFIN) přineslo významný posun v otázce zavedení plošného režimu přenesené daňové povinnosti, o který usilovala zejména Česká republika. Podle schváleného návrhu novely DPH směrnice bude v případě splnění několika podmínek možné zavést plošný reverse charge, avšak pouze dočasně do června 2022.

Co je nutné pro zavedení?

Pro zavedení plošného reverse charge musí mít členský stát mezeru DPH (rozdíl mezi teoretickou a skutečně vybranou daňovou povinností) za rok 2014 nejméně 5 procentních bodů nad mediánem EU. Tuto podmínku Česká republika splňuje, jelikož mezera DPH činila v roce 2014 16,14 % a evropský medián byl 10,4 %.

Dále musí být podíl karuselových podvodů na celkové mezeře DPH větší než 25 % a členský stát musí také prokázat, že jiné kontrolní mechanismy nejsou na jeho území dostatečné.

Plošný režim reverse charge bude možné aplikovat na plnění přesahující částku 17 500 EUR (v přepočtu necelých půl milionu korun) a jeho zavedení bude podléhat schválení ECOFIN.

Naše služby v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti