Novinky z oblasti blacklistu nespolupracujících jurisdikcí

15. 03. 2019
Daňové plánování

Evropská unie zvažuje prověřování svých vlastních členů ke zhodnocení, zda by měly být zahrnuti na blacklist daňových rájů.

Evropská unie zvažuje prověřování svých vlastních členů ke zhodnocení, zda by měly být zahrnuti na blacklist daňových rájů. V prosinci 2017 Evropská unie sestavila blacklist jurisdikcí, jejichž daňová pravidla byla vyhodnocena jako v rozporu se standardy EU. Blacklist původně zahrnoval 17 jurisdikcí, ale v poslední době se tento počet snížil na 6.

Z původního prověřování bylo 28 členských států EU zcela vyloučeno, a to navzdory výzvám, aby byly posouzeny i státy jsou Lucembursko, Malta, Irsko či Nizozemsko, zda by neměly být s ohledem na jejich daňová pravidla považovány za daňové ráje.

Evropská rada pro hospodářské a finanční záležitosti (ECOFIN) také v nedávné době odstranila Lichtenštejnsko a Peru z tzv. greylistu (šedá listina), který se skládá ze zemí, které nesplňují požadavky EU na kooperaci v daňových záležitostech, ale které se zavázaly ke změně legislativy. Tyto dvě jurisdikce jsou nyní považovány za vyhovující všem daňovým normám EU. ECOFIN dále odstranil Palau z blacklistu nespolupracujících jurisdikcí v daňových záležitostech a umístil jurisdikci na greylist.

Naše služby v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti