Možné následky nezapsání skutečného vlastníka do rejstříku

05. 03. 2019

Od 1. ledna 2019 mají všechny právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku povinnost zapsat svého skutečného vlastníka do příslušné evidence. Sankce vám nehrozí, ale při nesplnění povinnosti můžete mít problémy v rámci prováděné podnikatelské činnosti.

Od 1. ledna 2019 mají všechny právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku povinnost zapsat svého skutečného vlastníka do příslušné evidence. Skutečný vlastník je fyzická osoba, která přímo či nepřímo ovládá společnost, resp. náleží jí více než 25 % akcií, hlasovacích práv či zisku.

Legislativa v současné době neuvádí žádné sankce pro případ, že subjekt neuvede svého skutečného vlastníka do evidence v daném termínu. Problémy však mohou nastat v rámci prováděné podnikatelské činnosti. Například finanční instituce musí v souladu s AML zákonem provádět kontrolu klienta, jejíž nedílnou součástí je také zjišťování skutečného vlastníka společnosti. V případě, že se informace uvedené subjektem nebudou shodovat s informacemi v rejstříku skutečných vlastníků či nebudou informace o skutečném vlastníkovi vůbec dohledatelné, je možné že daná finanční instituce odmítne subjektu poskytovat své služby.

Problémy mohou nastat i v situacích, kdy se subjekt uchází o veřejnou zakázku či má v úmyslu žádat o dotaci z evropských fondů. V prvním jmenovaném případě má dle zákona zadavatel veřejné zakázky získat informace o skutečném vlastníkovi z rejstříku skutečných vlastníků.

V případě dotací jsou podmínky ještě přísnější. Podle dostupných informací byla do výzev vyhlašovaných od června roku 2018 zařazena podmínka stanovující, že žadatelem dotace programů nebude moci být subjekt, který ke dni podání žádosti nemá zapsaného skutečného vlastníka v rejstříku.