Malta implementuje směrnici ATAD

25. 02. 2019

Dne 22. října 2018 představil ministr financí Maltské republiky v parlamentu rozpočet na rok 2019, který obsahuje změny pro téměř všechny oblasti ekonomiky. V oblasti mezinárodního zdanění je nutné zmínit implementaci evropské směrnice ATAD.

Dne 22. října 2018 představil ministr financí Maltské republiky v parlamentu rozpočet na rok 2019, který obsahuje změny pro téměř všechny oblasti ekonomiky. V oblasti mezinárodního zdanění je nutné zmínit implementaci evropské směrnice ATAD, obsahující následující opatření:

  • Pravidlo o omezení odečitatelnosti nadměrných úroků, které bude aplikovatelné v případech, kdy úrokové náklady překročí úrokové výnosy, přičemž odečitatelnost těchto nadměrných úroků bude omezena do 3 milionů euro či 30% EBITDA. 
  • Zdanění při odchodu (tzv. Exit tax) aplikovatelné v případě převodu daňové rezidence, aktiv nebo podnikání bez změny vlastnictví, které bude vypočítáno na základě reálné tržní hodnoty. Odklad této daňové povinnosti je možný v případě přesunu do jiného státu EU nebo EHP v souladu s judikaturou Soudního dvora EU.
  • Univerzální pravidlo proti zneužití daňového režimu (GAAR - General anti-abuse rule). Vedle dlouhodobě existujícího vnitrostátního GAAR bude toto nové pravidlo zaměřeno na jakékoli dohody, které byly smluveny s hlavním cílem nebo s jedním z cílů získání daňové výhody.
  • Pravidlo pro ovládané zahraniční společnosti (CFC). Pokud maltská mateřská společnost vykonává kontrolu nad nerezidenčním subjektem (v rámci EU nebo třetí země) nebo má zahraniční stálou provozovnu (SP) a splatná daň z příjmu právnických osob (DPPO) této nerezidentní společnosti / SP je nižší než 50 % z DPPO, která by byla splatná na Maltě, pak nerezidentní subjekt / SP bude považován za ovládanou zahraniční společnost maltského mateřského podniku a jeho zisky mohou být zdaněny na úrovni mateřské společnosti.
  • Malta také podepsala Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám (MLI).

Výše zmíněná opatření jsou účinná od 1.1.2019.