Kyperská centrální banka definovala "schránkové" společnosti

14. 02. 2019

Kyperská centrální banka vydala dne 2. listopadu 2018 oběžník definující tzv. "schránkové" společnosti, kterým by místní finanční instituce neměly poskytovat své finanční služby.

Kyperská centrální banka vydala dne 2. listopadu 2018 oběžník definující tzv. "schránkové" společnosti, kterým by místní finanční instituce neměly poskytovat své finanční služby.

Co je to "schránková společnost"?

"Schránková" společnost je taková společnost, která splňuje následující charakteristiky:

1) Nemá fyzickou přítomnost nebo operace v zemi založení (má pouze korespondenční adresu). Za fyzickou přítomnost společnosti/subjektu je považováno místo obchodních operací (vlastněné či pronajaté prostory) v zemi založení. Mimo to, nepřítomnost managementu může být také vykládáno jako nedostatek fyzické přítomnosti. Přítomnost třetí osoby poskytující pouze nominee služby tajemníka společnosti nepředstavuje fyzickou přítomnost.

A

2) Nemá žádné ekonomické aktivity v zemi založení, má malou či žádnou ekonomickou hodnotu a neexistuje dokumentace, která by dokazovala opak. Následující okolnosti však indikují ekonomickou aktivitu:

  • společnost/entita byla založena za účelem držby cenných papírů nebo akcií nebo jiných instrumentů jiného subjektu nebo subjektů provádějící legitimní činnosti s dohledatelným skutečným vlastníkem;
  • společnost/entita byla založena za účelem držby nehmotných či jiných aktiv, včetně nemovitostí, lodí, letadel, finančních instrumentů;
  • společnost/entita byla založena za účelem umožnění měnových obchodů a převodů aktiv, fúzí společnosti, jakož i provádění činnosti správy aktiv a obchodování s akciemi;
  • společnost/entita jedná jako pokladník pro společnosti uznané za skupinu nebo spravuje aktivity skupiny;
  • jiné okolnosti, kdy existují přesvědčivé důkazy, že společnost vykonává legitimní činnost s identifikovatelnými skutečnými vlastníky.

Co když plní společnost definici schránkové společnosti?

Pokud společnost splní definici schránkové společnosti a je zároveň registrovaná v jurisdikci, kde společnosti nejsou povinny podávat nezávisle auditované finanční výkazy a nečinní tak ani dobrovolně a/nebo je daňově rezidentní v jurisdikci, která je zahrnuta na blacklistu nespolupracujících jurisdikcí v daňových záležitostech EU či OECD, případně nemá-li žádný daňový domicil, pak by finanční instituce neměly s těmito společnostmi navazovat obchodní vztahy.

Ve všech ostatních případech, společnosti splňující definici schránkových společnosti, by měly finanční instituce rozhodovat o tom, zda s nimi navázat či udržovat obchodní vztahy na základě rizikově orientovaného přístupu v souladu s právním a regulačním rámcem a poskytnout zdůvodnění takového rozhodnutí, které by mělo být řádné zdokumentováno.