Komise pro finanční služby na Mauriciu vydala oběžník ohledně nezbytné ekonomické substance

06. 02. 2019

Komise pro finanční služby na Mauriciu (FSC) vydala dlouho očekávaný oběžník shrnující nové požadavky na ekonomickou substanci u společností s licencí GBC. Zmíněný oběžník byl očekáván po schválení novely daňových zákonů mauricijským parlamentem.

Komise pro finanční služby na Mauriciu (FSC) vydala v polovině října dlouho očekávaný oběžník shrnující nové požadavky na ekonomickou substanci u společností s licencí GBC (Global business company). Zmíněný oběžník byl očekáván již od počátku srpna, kdy byla mauricijským parlamentem schválena novela daňových zákonů, která změnila fungování rezidentních společností s licencí GBC1 (nyní pouze GBC) a zrušila licenci GBC2 pro nerezidentní společnosti.

Podle informací uvedených v oběžníku musí společnost držící licenci GBC vykonávat svoji výdělečnou činnosti prostřednictvím:

(a) dostatečného počtu kvalifikovaných zaměstnanců (zaměstnaných přímo či nepřímo) a s využitím

(b) minimální úrovně výdajů.

Pro příklad společnost s licencí GBC zaměřena na investiční holding nemá stanoven minimální počet zaměstnanců a minimální roční výdaje by měly odpovídat 12 000 amerických dolarů. V případě neinvestičního holdingu oběžník uvádí minimální počet zaměstnanců 1-2 v závislosti na obratu a minimální roční výdaje ve výši 15 000 amerických dolarů. Tyto údaje jsou však pouze indikativní a společnosti budou posuzovány jednotlivě.