Daňový balíček schválen poslaneckou sněmovnou

23. 01. 2019
Daňové plánování

Poslanecká sněmovna schválila návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní (tzv. Daňový balíček). Shrnuli jsme pro vás nejvýznamnější součásti novely.

Poslanecká sněmovna schválila na 24. schůzi konané dne 21. prosince 2018 návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní (tzv. Daňový balíček), a to v rámci třetího čtení. Novela obsahuje opatření proti agresivnímu daňovému plánování, mění úpravu výdajových paušálů či zavádí změny v některých aspektech DPH. Návrh zákona nyní ještě musí být schválen senátem a podepsaný prezidentem.

Implementace evropské směrnice ATAD

Mezi nejvýznamnější součásti novely patří implementace evropské směrnice ATAD (Anti tax-avoidance directive), která zavádí například omezení odečitatelnosti nadměrných úrokových nákladů od základu daně, a to do 80 000 000 Kč či 30 % EBITDA, dále zdanění přemístění majetku bez změny vlastnictví (tzv. Exit tax), zdanění ovládaných zahraničních společnosti (tzv. CFC pravidla), či pravidla proti zneužívání nesouladů daňových systémů. V případě uzákonění zákona budou opatření vycházející ze směrnice ATAD účinná od začátku roku 2020, jelikož tato pravidla musí platit celé zdaňovací období jednotně.

Zvýšení limitu výdajových paušálů

Změn doznají také výdajové paušály pro živnostníky, jejichž limity budou po dvou letech opět zvýšeny. V současné době je maximální limit výdajů pro živnostníky vypočítáván z částky 1 milion korun, nově se bude jednat o částku
2 miliony korun. Účinnost této i ostatních změn by měla obecně nastat první den měsíce následujícího po měsíci, ve kterém dojde k vyhlášení novely ve Sbírce zákonů.

Naše služby v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti