Smlouva mezi ČR a Polskem o zamezení dvojího zdanění

21. 10. 2012
Daňové plánování, Offshore, Onshore

11. června 2012 vstoupila v platnost nová smlouva o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů mezi ČR a Polskem. Tato smlouva se začne aplikovat od 1. ledna 2013.

21.10.2012

11. června 2012 vstoupila v platnost nová smlouva o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů mezi ČR a Polskem. Tato smlouva se začne aplikovat od 1. ledna 2013. 

Největší změnou nové smlouvy oproti té původní je vypuštění 3 odstavce: „Pro účely odstavců 1 a 2 se bude mít za to, že výraz „daň zaplacená v ČR“, respektive „daň zaplacená v Polsku“, zahrnuje jakoukoliv částku, která by byla splatná jako daň, kdyby nebyla poskytnutá úleva formou povoleného odpočtu při výpočtu zdanitelného příjmu nebo vynětí nebo snížení daně, případně jinak v souladu se zákony o zdanění příjmů platnými ve druhém smluvním státě.“

Naše služby a řešení v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti

Z nabízených řešení pro Vás vybíráme