Novela ZOK zpřísňuje podmínky

20. 12. 2018
Daňové plánování

Novela zákona o obchodních korporacích zpřísňuje podmínky pro jmenování právnické osoby jako statutárního orgánu kapitálových společností či družstev.

Novela zákona o obchodních korporacích, která je v současné době projednávána parlamentem zpřísňuje podmínky pro jmenování právnické osoby jako statutárního orgánu kapitálových společností či družstev. Již od roku 2014 umožňuje legislativa jmenovat právnické osoby jako statutární orgány společností a družstev. Pro takové případy platí, že si právnická osoba může za účelem zastupování zvolit zástupce, a pokud tak neučiní, zastupuje ji statutární orgán.

Novela zákona se více zaměřuje na zástupce (fyzickou osobu) právnické osoby, který bude muset být nově zvolen a zapsán do obchodního rejstříku, a to bez zbytečného odkladu. Bez zvolení zástupce právnické osoby by dokonce nemělo být možné právnickou osobu jako statutární orgán zapsat do obchodního rejstříku. Novela dále stanovuje lhůtu, ve které musí právnická osoba zapsat zástupce do obchodního rejstříku, a to na 3 měsíce od zvolení. Tímto zákonodárce konkretizuje často nejasné "bez zbytečného odkladu". V opačném případě funkce po zmíněných 3 měsících zaniká. Z možnosti volby zástupce právnické osoby jako statutárního orgánu se při uzákonění novely tedy stane povinnost.

 

Naše služby v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti