Estonsko: Rejstřík skutečných vlastníků spuštěn

03. 12. 2018
Ochrana majetku, Diskrétní vlastnictví

Od září 2018 mají všechny estonské společnosti povinnost nahlásit svého skutečného vlastníka rejstříku společností. Povinnost se nevztahuje pouze na bytová družstva, stavební spořitelny, společnosti kótované na burze a nadace.

Od září 2018 mají všechny estonské společnosti povinnost nahlásit svého skutečného vlastníka rejstříku společností. Povinnost se nevztahuje pouze na bytová družstva, stavební spořitelny, společnosti kótované na burze a nadace.  Informace o skutečném vlastníkovi, které musí být nahlášeny, zahrnují jméno a příjmení, osobní identifikační kód a zemi, která tento kód vydala, zemi rezidence a charakter skutečného vlastnictví. Data o skutečném vlastníkovi budou po nahlášení veřejně přístupná.

Skutečný vlastník je v Estonsku definován podobně jako v ostatních evropských státech, tedy jako fyzická osoba, která vlastní společnost přímo či nepřímo. Přímé vlastnictví nastává v případě, kdy fyzická osoba drží více než 25 % akcií společnosti nebo více než 25% obchodní podíl ve společnosti. O nepřímé vlastnictví se jedná v situaci, kdy společnost, která je pod kontrolou fyzické osoby nebo více společností, které jsou pod kontrolou stejné fyzické osoby, drží více než 25 % akcií společnosti nebo více než 25% obchodní podíl ve společnosti. V případě, že se nepodaří nalézt skutečného vlastníka, který by odpovídal definici, bude za skutečného vlastníka považován výkonný ředitel společnosti.

Společnosti, na které se vztahuje výše zmíněná povinnost, musely poskytnout informace o svém skutečném vlastníkovi nejpozději 31. října 2018. Nové společnosti založené po 1. září 2018 musí údaje poskytnout spolu se žádostí o založení společnosti. Neposkytnutí informací o skutečném vlastníkovi či nahlášení nepravdivých informací může mít za následek pokutu až do výše 32 000 EUR.