Evropská komise navrhuje zjednodušení pravidel pro přesun společností v rámci EU

27. 11. 2018

Evropská komise představila dva nové návrhy novel, které by měnily Směrnici o některých aspektech práva obchodních společností, týkající se používání digitálních nástrojů a postupů v oblasti práva obchodních společností a pravidel pro přeshraniční přeměny, fúze a rozdělení společností.

Evropská komise představila dva nové návrhy novel, které by měnily Směrnici o některých aspektech práva obchodních společností, týkající se používání digitálních nástrojů a postupů v oblasti práva obchodních společností a pravidel pro přeshraniční přeměny, fúze a rozdělení společností. V této oblasti evropská harmonizace stále chybí a členské státy kladou na podnikatele rozdílné požadavky, které často nejsou vzájemně slučitelné.

Cílem novel je zejména sjednocení hlavních aspektů vnitrostátní legislativy v oblasti přeshraničních přeměn v jednotlivých státech EU a také snížení administrativní a finanční zátěže spojené se zakládáním a restrukturalizací společností. Rozšířeno by mělo být využití elektronických komunikačních prostředků jak před založením, tak i v dalším průběhu existence společnosti.

První návrh

První návrh má zavést možnost online zápisu společností do příslušného rejstříku ve všech členských státech bez nutnosti fyzické přítomnosti žadatele. Nezbytné dokumenty by mělo být možné poskytovat pouze v elektronické formě a dostupné by měly být také šablony zakladatelských dokumentů. Novela navrhuje zavedení jednotné lhůty pěti pracovních dní pro zápis společností do příslušného obchodního rejstříku, přičemž lhůta by začala běžet k okamžiku splnění všech povinností na straně žadatele.

Druhý návrh

Druhý návrh se zaměřuje na samotné přeshraniční přeměny, zejména sjednocení hlavních aspektů právní úpravy, jako jsou podmínky přeměny, minimální rozsah zveřejňovaných informací, vypracování zprávy pro akcionáře, společníky a zaměstnance či rozhodné právo použitelné v jednotlivých fázích procesu přeměny. Návrhy jsou v současné době na začátku diskuze a jejich možné uzákonění a následná implementace do vnitrostátních zákonů členských států EU se pohybuje v rámci několika let.